Tyskspråkiga katolska kvinnor kräver jämställdhet

De tyskspråkiga katolska kvinnoförbunden kräver i en gemensam uttalande att alla tjänster och ämbeten i deras kyrka på jämställd bas skall vara öppna för kvinnor och män. ”Vi tror att människan är Guds avbild. Därför är det samma värde och samma rättigheter som tillkommer kvinnor och män”, heter det i ett dokument som på måndagen offentliggjordes i Rastatt och som är undertecknat av ordförandena för [de olika kvinnoförbunden] Katholischer Deutscher Frauenbund (KDFB), Katholische Frauenbewegung (kfb) Südtirol, Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) och Schweizerische Katholische Frauenbund (SKF). Katolische Frauenbewegung Österreich (kfbö), som inte kunde delta i mötet, meddelade på förfrågan att man ansluter sig till de andra förbundens skrivelse.

Uttalandet med titeln ”stanna kvar och förnya!” skall främja förbundens gränsöverskridande samarbete i kvinnofrågor. I uttalandet krävs bland annat övervinnande av klerikalismen och ett ”gendermedvetet språk i förkunnelsen”. Vidare måste de skilda levnadsförhållanden för kvinnor, män, ungdomar och barn ”återspeglas i en mångfald i gudstjänstfirandet”. Under det gångna veckoslutet träffades kvinnoförbundens ordförande i Rastatt.

Kathpress 2019-02-03

 

Detta är en nyhetstext.