Vatikanen hyllar konstnär med ett frimärke

Till 250-årsminnet av den venetianske konstnären Giovanni Battista Tiepolos (1696–1770) bortgång den 27 mars ger Vatikanen ut ett eget frimärke. Det kommer enligt avdelningen för filateli och numismatik att offentliggöras den 14 februari. Märket har en valör av 1,10 euro och visar ”Offret av Isak”, en fresk från 1727/28 som bevarats i gästgallerian i patriarkens palats i Udine.

Till påskfirandet 2020 ger Vatikanen ut ett frimärke med valören 1,15 euro. Det visar en modern tolkning av Kristi himmelsfärd i form av ”Street Art”, målad av Heinrich Hofmann (1824–1911).

Likaledes kommer det i mitten av februari även att ges ut en frimärksserie om påven Franciskus pontifikat. Enligt uppgift är den en hänvisning till femårsminnet av miljöencyklikan Laudato si’. På märkena visas foton av påven med olika djur, ett lamm, en duva, en hund och en panter.

Kathpress 2020-02-04