Tyst och lidande kyrka – intervju med ärkebiskopen av Kaunas

av FREDRIK HEIDING i samtal med ärkebiskop LIONGINAS VIRBALAS
Ljudintervjun med ärkebiskopen av Kaunas fördes på engelska via tolk, en sammanfattning av samtalet på svenska finns nedan. Lyssna till intervjun genom att klicka till vänster i den grå-svarta rektangeln nedan

Bakgrund

Påven Franciskus besöker Litauen den 22–23 september. Signum har inför detta besök fått tillfälle att intervjua ärkebiskopen av Kaunas, jesuitpater Lionginas Virbalas.

I juni 2015 utnämnde påven Franciskus honom till ärkebiskop. Dessförinnan innehade han olika positioner: sekreterare i den litauiska biskopskonferensen, rektor för det påvliga kollegiet Russicum (det ryska prästseminariet i Rom), lärare i andlig teologi vid Joseph seminariet i Vilnius. Sin utbildning till att bli jesuitpater genomförde han bland annat i Innsbruck, Rom och Salamanca. Liksom andra litauiska män var han tvungen att genomföra obligatorisk militärtjänst i ryska armén (år 1981–1983).

I dag omfattar befolkningen i Litauen knappt 2,9 miljoner invånare, att jämföra med 3,7 miljoner invånare 1989. En betydande del av medborgarna har utvandrat till USA och olika europeiska länder. Västvärlden har lockat inte minst den yngre generationen att lämna landet när så blev möjligt efter murens fall 1989.

Enligt en demografisk studie från 2011 tillhör drygt 77 procent av befolkningen den katolska kyrkan. Drygt 4 procent hör till den ortodoxa kyrkofamiljen. Dessutom utgör några andra samfund små minoriteter. 6 procent anger att de saknar religiös tillhörighet. Enligt en nyligen genomförd sociologisk studie bland unga vuxna i Europa uppger 25 procent litauer i åldersgruppen 18–30 att de saknar religiös tillhörighet. I senaste numret av Signum, nr 6/2018, redogör Paulius V. Subacius i artikeln ”Liten kärna med stort skal – religiösa gemenskaper i Litauen” för den aktuella kyrkliga situationen i landet.

Sammanfattning av intervjun

I intervjun som gjordes i våras berättar ärkebiskop Virbalas först att påven Franciskus har blivit inbjuden av litauiska staten och den katolska kyrkan gemensamt. Han tror att besöket kommer att få stor betydelse och hänvisar till att många fortfarande minns påven Johannes Paulus II:s besök 1993. Detta besök som hade mottot ”Öppna dörren för Jesus” var mycket inspirerande. Ärkebiskop Virbalas räknar med att påven Franciskus besök också kommer att vara inspirerande såväl för prästerskapet som för lekfolk.

En del av förberedelsen inför påve-besöket består i att i skolor och katolska församlingar samtala om påven Franciskus som person – vem är han?

Mottot för påven Franciskus besök är ”Jesus Kristus är vårt hopp”. Ärkebiskop Virbalas menar att det finns olika aspekter på det hopp som påven kan ingjuta hos ungdomarna. Det kan handla om att hoppas på högre materiell levnadsstandard (i jämförelse med västvärlden), men också om immateriella värden såsom att vara fri, solidaritet med andra människor, ansvarstagande samt att göra den kristna tron levande.

Påvens besök har i första hand en pastoral karaktär, herden, biskopen av Rom besöker de troende. På frågan om besöket också kan ha politisk relevans svarar ärkebiskopen att påven kommer att besöka före detta KGB-fängelser och träffa litauiska medborgare som under Sovjetregimen satt i fängelse eller jobbade i arbetsläger. Under kommunisttiden var den katolska kyrkan i Litauen en tyst och lidande kyrka (engelska: silent and suffering church). Den kunde inte opponera sig offentligt. Ärkebiskopen menar att påven Franciskus får en möjlighet att bli mer medveten om och ett konkret möte med kyrkans historia i Litauen, vilket betyder mycket. Kyrkan i Litauen kan genom detta dessutom engagera sig i för andra kristna som lider i andra delar av världen.

Ärkebiskop Virbalas berör också kortfattat de ekumeniska relationerna mellan den katolska och rysk-ortodoxa kyrkan.

Fredrik Heiding 2018-09-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av FREDRIK HEIDING i samtal med ärkebiskop LIONGINAS VIRBALAS
Ljudintervjun med ärkebiskopen av Kaunas fördes på engelska via tolk, en sammanfattning av samtalet på svenska finns nedan. Lyssna till intervjun genom att klicka till vänster i den grå-svarta rektangeln nedan

Bakgrund

Påven Franciskus besöker Litauen den 22–23 september. Signum har inför detta besök fått tillfälle att intervjua ärkebiskopen av Kaunas, jesuitpater Lionginas Virbalas.

I juni 2015 utnämnde påven Franciskus honom till ärkebiskop. Dessförinnan innehade han olika positioner: sekreterare i den litauiska biskopskonferensen, rektor för det påvliga kollegiet Russicum (det ryska prästseminariet i Rom), lärare i andlig teologi vid Joseph seminariet i Vilnius. Sin utbildning till att bli jesuitpater genomförde han bland annat i Innsbruck, Rom och Salamanca. Liksom andra litauiska män var han tvungen att genomföra obligatorisk militärtjänst i ryska armén (år 1981–1983).

I dag omfattar befolkningen i Litauen knappt 2,9 miljoner invånare, att jämföra med 3,7 miljoner invånare 1989. En betydande del av medborgarna har utvandrat till USA och olika europeiska länder. Västvärlden har lockat inte minst den yngre generationen att lämna landet när så blev möjligt efter murens fall 1989.

Enligt en demografisk studie från 2011 tillhör drygt 77 procent av befolkningen den katolska kyrkan. Drygt 4 procent hör till den ortodoxa kyrkofamiljen. Dessutom utgör några andra samfund små minoriteter. 6 procent anger att de saknar religiös tillhörighet. Enligt en nyligen genomförd sociologisk studie bland unga vuxna i Europa uppger 25 procent litauer i åldersgruppen 18–30 att de saknar religiös tillhörighet. I senaste numret av Signum, nr 6/2018, redogör Paulius V. Subacius i artikeln ”Liten kärna med stort skal – religiösa gemenskaper i Litauen” för den aktuella kyrkliga situationen i landet.

Sammanfattning av intervjun

I intervjun som gjordes i våras berättar ärkebiskop Virbalas först att påven Franciskus har blivit inbjuden av litauiska staten och den katolska kyrkan gemensamt. Han tror att besöket kommer att få stor betydelse och hänvisar till att många fortfarande minns påven Johannes Paulus II:s besök 1993. Detta besök som hade mottot ”Öppna dörren för Jesus” var mycket inspirerande. Ärkebiskop Virbalas räknar med att påven Franciskus besök också kommer att vara inspirerande såväl för prästerskapet som för lekfolk.

En del av förberedelsen inför påve-besöket består i att i skolor och katolska församlingar samtala om påven Franciskus som person – vem är han?

Mottot för påven Franciskus besök är ”Jesus Kristus är vårt hopp”. Ärkebiskop Virbalas menar att det finns olika aspekter på det hopp som påven kan ingjuta hos ungdomarna. Det kan handla om att hoppas på högre materiell levnadsstandard (i jämförelse med västvärlden), men också om immateriella värden såsom att vara fri, solidaritet med andra människor, ansvarstagande samt att göra den kristna tron levande.

Påvens besök har i första hand en pastoral karaktär, herden, biskopen av Rom besöker de troende. På frågan om besöket också kan ha politisk relevans svarar ärkebiskopen att påven kommer att besöka före detta KGB-fängelser och träffa litauiska medborgare som under Sovjetregimen satt i fängelse eller jobbade i arbetsläger. Under kommunisttiden var den katolska kyrkan i Litauen en tyst och lidande kyrka (engelska: silent and suffering church). Den kunde inte opponera sig offentligt. Ärkebiskopen menar att påven Franciskus får en möjlighet att bli mer medveten om och ett konkret möte med kyrkans historia i Litauen, vilket betyder mycket. Kyrkan i Litauen kan genom detta dessutom engagera sig i för andra kristna som lider i andra delar av världen.

Ärkebiskop Virbalas berör också kortfattat de ekumeniska relationerna mellan den katolska och rysk-ortodoxa kyrkan.

Fredrik Heiding 2018-09-15