Unga nunnor – trend i USA

Sisters-of-Life-Mother-Agnes-Mary-S.V.Närvaron av unga ordenssystrar, noviser och postulanter ökar i USA, visar en ny undersökning. Det är paraplyorganisationen The Council of Major Superiors of Women Religious som har publicerat en rapport om läget i sina 120 medlemskommuniteter i 137 katolska stift runt om i USA. Moder Mary Agnes Donovan, S.V., ordförande i rådet och generalföreståndare i kongregationen Sisters of Life sade i en intervju att organisationen ”välsignas” med en god åldersspridning bland medlemmarna.

”Närvaron av väletablerade kommuniteter skänker visdom och vägledning åt nyare kommuniteter. Jag är säker på att utan mentorskap och generositet från dem som är superiorer skulle kommuniteter som våra inte blomstra.”

Medlemsrapporten som publicerades i maj bygger på svar från 106 superiorer i de 120 medlemskommuniteterna, som totalt omfattar 6 000 ordenssystrar. Sammantaget fanns det lite mer än 48 000 ordenssystrar i hela USA under 2015. Genomsnittsåldern för medlemmarna i kommuniteterna som är sammanslutna i The Council of Major Superiors of Women Religious är 57 år. Detta uppges vara ”mycket under” åldersgenomsnittet för alla ordenssystrar i USA. Genomsnittsåldern för postulanterna är 27 och för noviserna 29. För systrar med första ordenslöften är den 32. Runt 16 procent av ordenssystrarna finns i ålderskohorten 30-39, vilket nu faktiskt är den största.

Nästan 1 000 systrar befinner sig i den initiala formeringen vilket motsvarar 15 procent av medlemmarna i kommuniteterna som är anslutna till The Council of Major Superiors of Women Religious. Över 80 procent av systrarna med eviga löften är engagerade i apostolisk verksamhet, varav 19 procent inom utbildning, 17 procent inom vård och omsorg och 11 procent inom evangelisation, katekesundervisning annan religiös utbildning. Ungefär en tredjedel av paraplyorganisationens medlemskommuniteter har grundats under de senaste 50 åren.

The Council of Major Superiors of Women Religious bildades 1992 med godkännande av dåvarande påven Johannes Paulus II.

Catholic News Agency, 2016-06-09