Universitet i Lima vill vara påvligt-katolskt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledningen för Perus påvliga katolska universitet (Pontificia Universidad Católica del Perú) höll i går ett sammanträde under hela dagen, och har publicerat ett uttalande från överläggningarna. Uttalandet fastställer att universitetet fortsättningsvis vill kalla sig ”påvligt-katolskt”. Namnet är skyddat i peruansk lag och sorterar inte under kyrkorätten, heter det. Vatikanens kardinalssekreterare Tarcisio Bertone har dock, i en skrivelse av den 11 juli till universitetets rektor, hävdat att det visst är en kyrkorättslig fråga.

I denna skrivelse förbjuder Vatikanen det erkända och välrenommerade universitetet att framöver kalla sig ”katolskt” och ”påvligt”. Detta eftersom universitetet trots upprepade uppmaningar inte i tid har anpassat sina stadgar efter den apostoliska konstitutionen Ex Corde Ecclesiae, vilken beskriver katolska universitets profil.

Den rättsliga tvisten angående ledningen av den år 1917 grundade högskolan med 23 000 studenter, gäller förmedlingen av katolsk lära och insyn i ekonomin. ”Vi är inte skakade, utan rustade”, kommenterar en talesperson för universitetet. Tvisten har pågått i många år och tog fart år 2007, när universitetets kansler kardinal Cipriani krävde att få ta del av högskolans förmögenhetsredovisning. Kontroversen gäller bland annat ett testamente från den år 1944 avlidne José Riva-Aguero som skänkte hela sin ansenliga förmögenhet enkom till högskolan.

Kathpress 2012-07-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledningen för Perus påvliga katolska universitet (Pontificia Universidad Católica del Perú) höll i går ett sammanträde under hela dagen, och har publicerat ett uttalande från överläggningarna. Uttalandet fastställer att universitetet fortsättningsvis vill kalla sig ”påvligt-katolskt”. Namnet är skyddat i peruansk lag och sorterar inte under kyrkorätten, heter det. Vatikanens kardinalssekreterare Tarcisio Bertone har dock, i en skrivelse av den 11 juli till universitetets rektor, hävdat att det visst är en kyrkorättslig fråga.

I denna skrivelse förbjuder Vatikanen det erkända och välrenommerade universitetet att framöver kalla sig ”katolskt” och ”påvligt”. Detta eftersom universitetet trots upprepade uppmaningar inte i tid har anpassat sina stadgar efter den apostoliska konstitutionen Ex Corde Ecclesiae, vilken beskriver katolska universitets profil.

Den rättsliga tvisten angående ledningen av den år 1917 grundade högskolan med 23 000 studenter, gäller förmedlingen av katolsk lära och insyn i ekonomin. ”Vi är inte skakade, utan rustade”, kommenterar en talesperson för universitetet. Tvisten har pågått i många år och tog fart år 2007, när universitetets kansler kardinal Cipriani krävde att få ta del av högskolans förmögenhetsredovisning. Kontroversen gäller bland annat ett testamente från den år 1944 avlidne José Riva-Aguero som skänkte hela sin ansenliga förmögenhet enkom till högskolan.

Kathpress 2012-07-24