Universitetsutbildning för ursprungsbefolkningar i Ecuador

Med anledning av den internationella dagen för ursprungsbefolkningar den 9 augusti uppmärksammar organisationen Jugend Eine Welt det arbete som Universitad Polytécnica Salesiana (UPS) utför i Ecuador. Denna institution, som stöds av hjälporganisationen, spelar en ledande roll i arbetet att integrera personer från ursprungsbefolkningar i universitetsvärlden, heter det i ett meddelande från den salesianska hjälporganisationen. ”Det speciella med vårt universitet är inriktningen på fattiga och förfördelade unga människor i synnerhet från ursprungsbefolkningen”, menar rektor pater Javier Herrán.

I ett land med 14 olika språk måste universitetsutbildningen vara flerspråkig för att man ska kunna nå olika etniska grupper, menar pater Herrán. Dessutom måste kulturella skillnader respekteras och tas på allvar. ”En student från by i Amazonas kan hos oss komma till universitetet i sina traditionella kläder”, enligt rektor Herrán.

UPS, som grundades 1994, har tre huvudorter i Cuenca, Quito och Guayaquil, vilka växer hela tiden. På så sätt måste inte unga människor längre flytta från avlägsna bygemenskaper till de stora städerna för att utbilda sig. ”Totalt har redan omkring 300 indigena professorer från de etniska grupperna Kichwa, Shuar och Ashuar, fullföljt sin utbildning vid UPS”, säger en glad pater Herrán. (Mer info hos Jugend Eine Welt).

Kathpress 2012-08-07