Jugend Eine Welt

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Biståndsorganisation vädjar på världsdagen för urbefolkningar (den 9 augusti): Kampen för urbefolkningarnas rättigheter i Latinamerika ligger också i en global klimatpolitiks intresse. Biståndsorganisationen Jugend Eine Welt [Ungdom en värld] har...
Med anledning av den internationella dagen för ursprungsbefolkningar den 9 augusti uppmärksammar organisationen Jugend Eine Welt det arbete som Universitad Polytécnica Salesiana (UPS) utför i Ecuador. Denna institution, som stöds...