UNT om franciskansk djurvälsignelse i S:t Lars

I samband med familjemässan i går lördag, då den helige Franciskus av Assisi firades i S:t Lars katolska församlingen i Uppsala, välsignades djuren. Mässan förrättades av jesuitpater Mikael Schink. Journalisten Anna Bill gjorde för Upsala Nya Tidning ett reportage om firandet. Artikeln finns på s. 7 i huvuddelen och i viss omfattningen även i nätupplagan, se denna länk

[Bilden: Fresco, Giotto, Franciskus predikar för fåglarna.]

Red. 2017-10-08