USA:s katolska biskopar gratulerar valsegraren Biden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den amerikanska biskopskonferensen har gratulerat segraren i valet, Joe Biden. Han kommer att bli den andre katoliken som president i USA efter John F Kennedy, förklarade ordföranden i biskopskonferensen, ärkebiskop José Gómez på lördagen. ”Vi gratulerar även senator Kamala D. Harris från Kalifornien, den första kvinnan överhuvudtaget som blir vicepresident”, sade ärkebiskopen av Los Angeles.

”Vi tackar Gud för frihetens välsignelse”, hette det i förklaringen. Sedan det amerikanska folket fattat beslut i valet är det tid att den politiska ledningen kommer samman i en anda av nationell enighet och förpliktar sig att kompromissa och föra en dialog för det gemensamma bästa. ”Jag tror att katolikerna i denna stund i den amerikanska historien har en särskild plikt att vara fredsstiftare, främja broderlighet och ömsesidigt förtroende och be för en förnyad anda av sann patriotism i vårt land”, förklarade Gómez.

”Demokratin kräver att man förhåller sig som människor med redlighet och självdisciplin. Det förutsätter att vi respekterar det fria meningsutbytet och bemöter varandra med nästankärlek och hövlighet, även när vi i våra debatter om frågor som rätt och den offentliga ordningen kanske inte är eniga”, underströk biskoparna.

I anslutning härtill bad de om förböner från jungfru Maria, ”vår nations skyddspatron” om bistånd. ”Må hon hjälpa oss att samverka för att förverkliga missionärernas och grundarnas vision – en nation under Gud – som försvarar det mänskliga livets helighet, så att samvets- och religionsfrihet garanteras”, enligt de amerikanska biskoparna.

Presidentvalet ägde rum redan på tisdagen, men miljoner amerikaner hade på grund av pandemin röstat per post, varför rösträkningen dragit ut på tiden. Sedan utfallet i flera dagar varit jämnt, förelåg från delstaten Pennsylvania klart på lördagen resultatet, att demokraten Joe Biden erhållit mer än de nödvändiga 270 elektorsröster som erfordras för att tävlingen att nå Vita Huset kunde avgöras. Även delstaten Nevada, anslöt sig senare till Biden.

I sitt segertal i hemstaden Wilmington, Delaware, riktade Biden försonliga ord till sin politiske motståndare. Han vill, som den blivande 46:e presidenten i USA, ena nationen, inte ytterligare splittra den och verka för alla amerikaner. ”Låt oss ömsesidigt åter ge varandra en chans”, var Bidens appell till alla anhängare, såväl de egna som Trumps. Bidens edsavläggelse är planerad att äga rum den 20 januari 2021. Redan nu kan ex-senatorn, som var vicepresident under Barack Obama, och med sina 78 år det äldsta statsöverhuvudet, benämnas President Elect.

För USA återstår efter den hårda valkampanjen ytterligare svåra veckor framöver. Den sittande presidenten Donald Trump förklarade på lördagen att han inte accepterar valutslaget och kommer att driva frågan ända upp i Högsta domstolen, Supreme Court. Ända sedan valnatten har han upprepade gånger hävdat valfusk, men utan att kunna framlägga några bevis. Något svar till segraren eller ett erkännande av nederlaget har han inte låtit avge.

Kathpress 2020-11-08

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den amerikanska biskopskonferensen har gratulerat segraren i valet, Joe Biden. Han kommer att bli den andre katoliken som president i USA efter John F Kennedy, förklarade ordföranden i biskopskonferensen, ärkebiskop José Gómez på lördagen. ”Vi gratulerar även senator Kamala D. Harris från Kalifornien, den första kvinnan överhuvudtaget som blir vicepresident”, sade ärkebiskopen av Los Angeles.

”Vi tackar Gud för frihetens välsignelse”, hette det i förklaringen. Sedan det amerikanska folket fattat beslut i valet är det tid att den politiska ledningen kommer samman i en anda av nationell enighet och förpliktar sig att kompromissa och föra en dialog för det gemensamma bästa. ”Jag tror att katolikerna i denna stund i den amerikanska historien har en särskild plikt att vara fredsstiftare, främja broderlighet och ömsesidigt förtroende och be för en förnyad anda av sann patriotism i vårt land”, förklarade Gómez.

”Demokratin kräver att man förhåller sig som människor med redlighet och självdisciplin. Det förutsätter att vi respekterar det fria meningsutbytet och bemöter varandra med nästankärlek och hövlighet, även när vi i våra debatter om frågor som rätt och den offentliga ordningen kanske inte är eniga”, underströk biskoparna.

I anslutning härtill bad de om förböner från jungfru Maria, ”vår nations skyddspatron” om bistånd. ”Må hon hjälpa oss att samverka för att förverkliga missionärernas och grundarnas vision – en nation under Gud – som försvarar det mänskliga livets helighet, så att samvets- och religionsfrihet garanteras”, enligt de amerikanska biskoparna.

Presidentvalet ägde rum redan på tisdagen, men miljoner amerikaner hade på grund av pandemin röstat per post, varför rösträkningen dragit ut på tiden. Sedan utfallet i flera dagar varit jämnt, förelåg från delstaten Pennsylvania klart på lördagen resultatet, att demokraten Joe Biden erhållit mer än de nödvändiga 270 elektorsröster som erfordras för att tävlingen att nå Vita Huset kunde avgöras. Även delstaten Nevada, anslöt sig senare till Biden.

I sitt segertal i hemstaden Wilmington, Delaware, riktade Biden försonliga ord till sin politiske motståndare. Han vill, som den blivande 46:e presidenten i USA, ena nationen, inte ytterligare splittra den och verka för alla amerikaner. ”Låt oss ömsesidigt åter ge varandra en chans”, var Bidens appell till alla anhängare, såväl de egna som Trumps. Bidens edsavläggelse är planerad att äga rum den 20 januari 2021. Redan nu kan ex-senatorn, som var vicepresident under Barack Obama, och med sina 78 år det äldsta statsöverhuvudet, benämnas President Elect.

För USA återstår efter den hårda valkampanjen ytterligare svåra veckor framöver. Den sittande presidenten Donald Trump förklarade på lördagen att han inte accepterar valutslaget och kommer att driva frågan ända upp i Högsta domstolen, Supreme Court. Ända sedan valnatten har han upprepade gånger hävdat valfusk, men utan att kunna framlägga några bevis. Något svar till segraren eller ett erkännande av nederlaget har han inte låtit avge.

Kathpress 2020-11-08

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)