Utbrytargrupp söker enhet med Rom

Den engelska ledaren för den traditionalistiska utbrytargruppen Society of Pope Leo XIII har sagt att han vill återförenas med den katolska kyrkan.

Biskop David Bell är ledare för Society of Pope Leo XIII, som håller fast vid kyrkans lära före Andra Vatikankonciliet och särskilt den äldre formen av mässan.  Gruppen påstår sig ha 73 biskopar och 500 präster och ansvarar för församlingar med sammanlagt 8,5 miljoner människor.

I kyrkans ögon är biskop Bells vigning till biskop giltigt men illegitim. Biskop Bell vigdes av biskopar som står i den apostoliska successionen och han har själv vigt biskopar, men utan godkännande av den katolska kyrkan .

I en rapport i den italienska tidningen La Stampa förra veckan sades det att biskop Bell, som kallar sig ”ärkebiskop av London”, hade förberett en bannlysning av biskop Mario Meini från stiftet Fiesole i Italien, men han själv sade att detta var felaktigt.

”Jag utfärdade ett dekret om bannlysning, eftersom han sa att jag inte var en biskop. Endast den Heliga Stolen kan göra en sådan bedömning”, sade han.

Biskop Bell mötte påven Benedictus XVI på en onsdagsaudiens i juni 2011 och kysste hans hand. ”Hur möter jag den Helige fadern?, frågade jag mig själv”, sade han och betonade att han ville möta påven och presentera sig som ledare för Society of Pope Leo XIII.

Biskop Bell säger att han accepterar påvens ofelbarhet. ”Vi vill inte tala mot Heliga stolen”, sade han och betonade att gruppen doktrinärt står nära kyrkan. ”Knappt någon skillnad alls”, sade han. Det enda viktiga är den tridentinska mässan, som Benedictus XVI har kommit att ge en mer framträdande plats i kyrkan.

Biskop Bell bekräftade att Society of Pope Leo XIII är ”för samtal” med Troskongregationen. ”Heliga stolen har haft privata samtal med illegitima biskopar i hundratals år”, sade han.

Biskop Bell säger att om de skulle komma tillbaka i full gemenskap med kyrkan att de då skulle acceptera kyrkans auktoritet. ”Vi har för avsikt att föra dialog och att arbeta närmare med Rom”, sade han. Han sade även att samtal redan förs med Troskongregationen.

Om och när han skulle accepteras tillbaka i kyrkan kommer han att vara en ordinarie biskop endast, utan någon makt inom kyrkan, och att han skulle acceptera att ”mina händer skulle vara bundna tills den Heliga Stolen beslutar annat”. ”Det är en lång resa och kommer att ta lång tid”, sade han.

David V Barrett / CatholicHerald.co.uk

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den engelska ledaren för den traditionalistiska utbrytargruppen Society of Pope Leo XIII har sagt att han vill återförenas med den katolska kyrkan.

Biskop David Bell är ledare för Society of Pope Leo XIII, som håller fast vid kyrkans lära före Andra Vatikankonciliet och särskilt den äldre formen av mässan.  Gruppen påstår sig ha 73 biskopar och 500 präster och ansvarar för församlingar med sammanlagt 8,5 miljoner människor.

I kyrkans ögon är biskop Bells vigning till biskop giltigt men illegitim. Biskop Bell vigdes av biskopar som står i den apostoliska successionen och han har själv vigt biskopar, men utan godkännande av den katolska kyrkan .

I en rapport i den italienska tidningen La Stampa förra veckan sades det att biskop Bell, som kallar sig ”ärkebiskop av London”, hade förberett en bannlysning av biskop Mario Meini från stiftet Fiesole i Italien, men han själv sade att detta var felaktigt.

”Jag utfärdade ett dekret om bannlysning, eftersom han sa att jag inte var en biskop. Endast den Heliga Stolen kan göra en sådan bedömning”, sade han.

Biskop Bell mötte påven Benedictus XVI på en onsdagsaudiens i juni 2011 och kysste hans hand. ”Hur möter jag den Helige fadern?, frågade jag mig själv”, sade han och betonade att han ville möta påven och presentera sig som ledare för Society of Pope Leo XIII.

Biskop Bell säger att han accepterar påvens ofelbarhet. ”Vi vill inte tala mot Heliga stolen”, sade han och betonade att gruppen doktrinärt står nära kyrkan. ”Knappt någon skillnad alls”, sade han. Det enda viktiga är den tridentinska mässan, som Benedictus XVI har kommit att ge en mer framträdande plats i kyrkan.

Biskop Bell bekräftade att Society of Pope Leo XIII är ”för samtal” med Troskongregationen. ”Heliga stolen har haft privata samtal med illegitima biskopar i hundratals år”, sade han.

Biskop Bell säger att om de skulle komma tillbaka i full gemenskap med kyrkan att de då skulle acceptera kyrkans auktoritet. ”Vi har för avsikt att föra dialog och att arbeta närmare med Rom”, sade han. Han sade även att samtal redan förs med Troskongregationen.

Om och när han skulle accepteras tillbaka i kyrkan kommer han att vara en ordinarie biskop endast, utan någon makt inom kyrkan, och att han skulle acceptera att ”mina händer skulle vara bundna tills den Heliga Stolen beslutar annat”. ”Det är en lång resa och kommer att ta lång tid”, sade han.

David V Barrett / CatholicHerald.co.uk