Utmärkelse för förföljda kristna till kardinal Zen

Kardinal Joseph Zen Ze-kiun (86 år), som mellan 2002–2009 var biskop av Hongkong, mottog under lördagen den 7 april i Bonn den Frankfurt-baserade Stephanus-stiftelsens pris för förföljda kristna. Zen får, enligt stiftelsen, priset på grund av sitt mod och sin uthållighet i kampen under flera decennier för frihetliga rättigheter. Lovtalet hölls av vice generalsekreteraren för den internationella evangeliska alliansen och ordföranden för Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM), biskop Thomas Schirrmacher.

Under de senaste veckorna har Zen skapat internationella rubriker med sina varningar för det kinesiska kommunistpartiets religionspolitik. Enligt rykten kommer det inom en nära framtid att slutas ett avtal mellan Peking och Heliga stolen. Detta avtal kommer att särskilt handla om framtida biskopsutnämningar.

Zen avvisar en sådan överenskommelse utan garantier för en äkta religionsfrihet. Skulle en sådan otillfredsställande översenskommelse ändå komma till stånd, har han sagt att han kommer acceptera den och sedan tiga. En ny kinesisk religionslag som har varit i kraft sedan frebruari, anses tyda på en tydligt större statlig kontroll av religiösa angelägenheter än tidigare.

Stephanus-stiftelsen är uppkallad efter diakonen med samma namn inom den första kristna församlingen. Han som stenades för sin bekännelse av Kristus. Stiftelsen hjälper enligt sina stadgar förföljda kristna i nöd, exempelvis genom ekonomiskt bidrag till levnadsomkostnader och advokatkostnader; dessutom avslöjar man brott mot religionsfriheten och bakgrunden till dessa.

Till de som hittills tilldelats priset hör den syrisk-ortodoxa ordenssystern Hatune Dogan (48 år), den syrisk-katolske patriarken Louis Raphael I Sako och den i Syrien mördade jesuiten Frans van der Lugt.

Kathpress 2018-04-06