Europeiska familjeassociationer stöder polskt lagförslag om abort

Familjeassociationer i Europa (FAFCE) har bekräftat att man stöder det polska medborgarförslaget ”Stoppa abort”. Genom att godkänna lagförslaget om abort skulle parlamentet sända en föredömlig ”signal till hela Europa”, sade i Bryssel på onsdagen Antoine Renard, ordförande för FAFCE. Varje mänskligt liv är betydelsefullt. Ett samhälle som verkligen respekterar människovärdet hälsar alla små barn välkomna.

Medborgarförslaget kräver att man utvidgar det nuvarande vittgående förbudet i Polen mot abort av missbildade foster. Så skulle abort bara vara tillåtet om kvinnans hälsa är i fara eller om hon har blivit våldtagen. Den katolska kyrkan i Polen understödjer förslaget, som har undertecknats av cirka 800 000 personer.

Sedan flera veckor pågår i Polen protester mot den planerade skärpningen av abortlagen. Enligt en enkät i januari är cirka 70 procent av polackerna emot medborgarförslaget. Människorätts- och kvinnoorganisationer kritiserar den planerade skärpningen, då den skulle innebära fara för kvinnors hälsa och bryta mot mänskliga rättigheter.

Regeringspartiet Lag och rättvisa PiS hade tidigare strukit lagförslaget från dagordningen för Familjeutskottet i det polska parlamentet. Nu ska emellertid utskottet behandla frågan i april.

Kathpress 2018-04-04