Utredningen om pedofilövergrepp är klar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Idag, lördagen den 26 februari, offentliggör Stockholms katolska stift sin egen utredning om katolska prästers sexuella övergrepp mot barn. I en intervju i Tv4 nu på lördagsmorgonen redogjorde stiftets biskop Anders Arborelius för resultatet av utredningen. Samtidigt presenterar det katolska stiftet på sin hemsida stiftets nya beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar.

Av den nu färdiga utredningen framgår att fyra anmälningar om övergrepp har inkommit till stiftsledningen. Övergreppen ska enligt anmälarna ha begåtts av katolska präster i Sverige från år 1943 fram till början av 1960-talet. Samtliga fyra fall är sedan länge preskriberade enligt svensk straffrätt. Men biskop Anders Arborelius har varit angelägen om att i möjligaste mån få klarhet om vad som har ägt rum, och han har därför tillsatt en egen utredning om saken.

I tre av fallen har utredningen kunnat bekräfta att anmälarna har utsatts för sexuella övergrepp av en präst. Det första fallet gäller ett övergrepp på en pojke begånget år 1943 av en präst som avled 1960. Det andra fallet avser flera övergrepp begångna under slutet av 1950-talet av en präst vars identitet inte har kunnat fastställas. Det tredje fallet gäller flera övergrepp mot två tonårsflickor begångna mot slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet av en präst som pensionerades i mitten av 1990-talet. Prästen är fortfarande i livet, men anmälaren vill inte medverka i en fortsatt kyrkorättslig utredning mot prästen ifråga. I det fjärde fallet har anmälarens berättelse inte kunnat bekräftas av utredningen.

Se intervjun med biskop Anders Arborelius på Tv4Play.

Läs rapporten om stiftets utredning på stiftets hemsida.

Biskop Arborelius har bett flera externa organisationer och även den svenska regeringen att utse representanter att delta i utredningsarbetet, för att på så sätt få en extern kontroll av att utredningsarbetet genomförs på ett korrekt sätt. Samtliga tillfrågade organisationer och även regeringen har dock avböjt att utse någon representant till utredningen, i regeringens fall med den ansvariga ministerns motivering att man har fullt förtroende för stiftets eget utredningsarbete.

Biskop Anders Arborelius publicerar idag ett särskilt brev med anledning av utredningen, där han än en gång framför sin bön om förlåtelse och sitt beklagande av det lidande som offren för övergreppen har utsatts för. Sexuella övergrepp mot minderåriga är ett fruktansvärt brott, skriver biskopen i sitt brev och tillägger: ”Kyrkan måste alltid ställa sig på offrets sida och göra allt vad som är möjligt för att upprätta dem som skadats på detta sätt.” Han skriver också i brevet att stiftet kommer att ge en penninggåva till Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, för att stödja deras arbete.

Läs biskop Anders brev i sin helhet på stiftets hemsida.

Red., lördag 2011-02-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Idag, lördagen den 26 februari, offentliggör Stockholms katolska stift sin egen utredning om katolska prästers sexuella övergrepp mot barn. I en intervju i Tv4 nu på lördagsmorgonen redogjorde stiftets biskop Anders Arborelius för resultatet av utredningen. Samtidigt presenterar det katolska stiftet på sin hemsida stiftets nya beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar.

Av den nu färdiga utredningen framgår att fyra anmälningar om övergrepp har inkommit till stiftsledningen. Övergreppen ska enligt anmälarna ha begåtts av katolska präster i Sverige från år 1943 fram till början av 1960-talet. Samtliga fyra fall är sedan länge preskriberade enligt svensk straffrätt. Men biskop Anders Arborelius har varit angelägen om att i möjligaste mån få klarhet om vad som har ägt rum, och han har därför tillsatt en egen utredning om saken.

I tre av fallen har utredningen kunnat bekräfta att anmälarna har utsatts för sexuella övergrepp av en präst. Det första fallet gäller ett övergrepp på en pojke begånget år 1943 av en präst som avled 1960. Det andra fallet avser flera övergrepp begångna under slutet av 1950-talet av en präst vars identitet inte har kunnat fastställas. Det tredje fallet gäller flera övergrepp mot två tonårsflickor begångna mot slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet av en präst som pensionerades i mitten av 1990-talet. Prästen är fortfarande i livet, men anmälaren vill inte medverka i en fortsatt kyrkorättslig utredning mot prästen ifråga. I det fjärde fallet har anmälarens berättelse inte kunnat bekräftas av utredningen.

Se intervjun med biskop Anders Arborelius på Tv4Play.

Läs rapporten om stiftets utredning på stiftets hemsida.

Biskop Arborelius har bett flera externa organisationer och även den svenska regeringen att utse representanter att delta i utredningsarbetet, för att på så sätt få en extern kontroll av att utredningsarbetet genomförs på ett korrekt sätt. Samtliga tillfrågade organisationer och även regeringen har dock avböjt att utse någon representant till utredningen, i regeringens fall med den ansvariga ministerns motivering att man har fullt förtroende för stiftets eget utredningsarbete.

Biskop Anders Arborelius publicerar idag ett särskilt brev med anledning av utredningen, där han än en gång framför sin bön om förlåtelse och sitt beklagande av det lidande som offren för övergreppen har utsatts för. Sexuella övergrepp mot minderåriga är ett fruktansvärt brott, skriver biskopen i sitt brev och tillägger: ”Kyrkan måste alltid ställa sig på offrets sida och göra allt vad som är möjligt för att upprätta dem som skadats på detta sätt.” Han skriver också i brevet att stiftet kommer att ge en penninggåva till Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, för att stödja deras arbete.

Läs biskop Anders brev i sin helhet på stiftets hemsida.

Red., lördag 2011-02-26