Vaccin är en Guds gåva

Biskoparna i USA ställer till det för katoliker i hela världen genom att ifrågasätta vaccin på etiska grunder, samtidigt som USA bunkrar vaccin på andras bekostnad. Den kritiken framför dominikanprästen, moralteologen och molekylärbiologen från Filippinerna Nicanor Austriaco, som för närvarande är ledig från sin lärartjänst i Rhode Island för att istället framställa det första filippinska vaccinet mot covid-19.

”Filippiner är pro-life och synnerligen katolska”, säger Austriaco till Crux. ”Ingen vill bidra till ondska, så om man kallar vaccin för ’ett mindre ont’, får man som resultat att många blir tveksamma till vaccination.”

Det som kan framstå som kontroversiellt för katoliker är att flera vaccin som tagits fram antingen under testning eller också under framställning har använt en linje celler som kallas HEK-239 och som kommer från ett antaget aborterat barn i Nederländerna i början av 1970-talet. Enligt Austriaco är omständigheterna kring barnets död oklara. Han tog kontakt med den forskare som odlade cellinjen, och denne kunde inte minnas varifrån ursprungscellerna kom. Abort var otillåtet i Nederländerna vid tillfället, varför vävnaden mycket väl kan vara från ett missfall eller från ett tillfälle då barnet dött som en följd av livräddande insatser för modern.

I fallet med dessa vacciner är det fel att tala om ett ”mindre ont”, menar Austriaco, eftersom frågan inte handlar om nuvarande eller framtida onda handlingar utan om ett möjligt historiskt ont. Katolsk morallära utgår då från den dygd som kallas visdom eller klokskap. Personer som med hjälp av denna dygd gör sin moraliska bedömning av vaccinationen kan beroende på sin respektive situation komma till helt olika slutsatser, där en ensamstående ung människa kan välja att avstå för att markera mot användandet av möjligen omoraliskt framtagen vävnad, medan en person som arbetar inom vården kan vaccinera sig snabbast möjligt för att inte riskera sina patienters liv. Båda kan, utifrån sin situation, handla moraliskt riktigt. Den amerikanska svartvita terminologin ser Austriaco som ett puritanskt arv. ”Det är en protestantisk inställning, mer lagorienterad än dygdorienterad”, säger han. ”Vi vill gärna ha tydliga svar, men i den här situationen finns inte det.” Klassisk katolsk morallära utgår från dygdigt avgörande i den specifika kontexten.

Medan USA är ett rikt land med goda möjligheter att välja och vraka bland vaccinen, får många länder bara smulorna och måste därför ta emot vad de får. Samtidigt är det i de fattiga länderna redan ekonomiskt utsatta som blir extremt fattiga när turism och arbetstillfällen rasar i pandemins spår.

Molekylärbiologen Austriaco försöker själv bidra till att stoppa pandemin genom att, med hjälp av jungfru Marias förbön, ta fram ett jästbaserat vaccin som ska vara möjligt att sprida till fattiga familjer i Filippinerna. Landets befolkning är utspridd över en stor mängd öar, och många familjer saknar exempelvis kylskåp. Det som behövs är alltså ett vaccin som inte behöver förvaras kallt, och helst ett som kan tas på egen hand i hemmet utan hjälp av läkare eller sjuksköterska. Kanske kommer det inte att vara nog för att motverka smitta, men kan hjälpa immunförsvaret så att infektionen blir mild och konsekvenserna inte så svåra.

”Det blir det första vaccinet som utvecklas i Filippinerna, av en filippin för filippiner. Det kommer att vara ett ganska enkelt och primitivt vaccin, men det kommer att göra vad som krävs för ett fattigt land som mitt hemland.”

”Dessa vaccin är en Guds välsignelse”, säger Nicanor Austriaco. ”Vi hoppades på ett, nu har vi sex stycken och vi är på väg att stoppa pandemin, vilket kommer att befria miljontals fattiga från än värre armod. Det är oerhört hoppfullt.”

Red. 2021-03-17

Källa: Cruxnow – Filippinsk expert ber amerikanska katoliker ändra sin retorik om vaccin