Kristna i Malaysia kan använda ”Allah”

I Malaysia har fram till alldeles nyligen kristna och andra religiösa minoriteter varit förbjudna att använda ”Allah” för Gud, och även tre andra arabiska ord har varit exklusiva för muslimer. Detta för att undvika risken att muslimer förleds till konversion. Förbudet upphävdes av landets högsta domstol, eftersom det strider mot konstitutionen. Malaysia var det enda landet med ett sådant förbud.

De kristna utgör ungefär en tiondel av landets befolkning, och har under lång tid kallat Gud för Allah i sånger, texter och böner. Kristen gudstjänst sker på engelska, tamil eller olika kinesiska dialekter, och använder det namn på Gud som gäller i dessa språk, men för en del folkgrupper bland annat på Borneo har man inget annat namn på Gud än det från arabiskan hämtade Allah.

Gudsnamnet och de tre övriga arabiska orden ”kaabah” (den muslimska helgedomen i Mecka), ”baitullah” (som betyder ”Guds hus”) och ”solat” (bön) är nu tillåtna även i kristna sammanhang om det kommer med en varningstext som markerar att kontexten är kristen. Domstolsprocessen har varit lång, det var 2008 som en kristen kvinna väckte talan efter att myndigheterna beslagtagit kristet material där ”Allah” användes.

Red. 2021-03-17

Källa: Cruxnow – Malaysisk domstol tillåter ickemuslimsk användning av Allah