Påven stödjer protesterna i Myanmar

Påven Franciskus har med eftertryck uppmanat militärjuntan i Myanmar att ge efter: ”Även jag böjer knä på gatorna i Myanmar och säger: våldet måste upphöra. Även jag breder ut mina armar och säger: dialogen måste segra”, sade påven i ett videobudskap från Vatikanen på onsdagen. Otaliga människor, framför allt unga, kommer att förlora sina liv ”för att de vill erbjuda sitt land hopp”, förklarade Franciskus.

I början av veckan krävde Myanmars katolska biskopar igen att landet åter skulle slå in på en fredlig väg. ”Denna kris kommer inte att lösas genom blodsspillan. Ni måste sträva efter fred”, betonade kyrkans företrädare enligt Vatikanens presstjänst Fides. Biskopskonferensen ordförande kardinal Charles Maung Bo hade undertecknat dokumentet till ”våra älskade bröder och systrar i Myanmar ”.

”Det blod som har gjutits är inte en fiendes blod. Det är våra systrars och bröders blod, våra landsmäns blod. [. . .] Våra unga hyste hopp. Vi får inte bli ett land som präglas av outsäglig besvikelse. Sluta med dödandet. Sätt stopp för våldet. Lämna grymheternas väg. Frige alla oskyldiga. Det är ert eget folk.” Så lyder den enträgna uppmaningen.

Protester mot militärkuppen i Myanmar har slagits ned med våld, och i samband därmed har enligt uppgifter från aktivister hittills mer än 180 demonstranter dödats. På onsdagen [den 17 mars] ställde sig, enligt medieuppgifter, även den inflytelserika sammanslutningen av buddistiska munkar mot arméledningen. En ”beväpnad minoritet” torterar och dödar oskyldiga civila, rapporterade State Sangha Maha Nayaka-kommittén, en statlig kommitté för företrädare för buddismen.

Kathpress 2021-03-18

Detta är en nyhetstext.