Utredning om ärkestiftet Köln offentliggjord idag

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag, torsdagen den 18 mars, har man i Köln vid en presskonferens på förmiddagen offentliggjort en mycket omfattande oberoende juridisk utredning om hanteringen av misstankar och anklagelser om sexuella övergrepp inom det tyska ärkestiftet Köln.

Utredningen konstaterar att den nuvarande ärkebiskopen i Köln, kardinal Rainer Maria Woelki, helt och hållet frias från alla misstankar om att ha handlat i strid mot lagen när det gäller hanteringen av sexuella övergrepp i stiftet.

Utredningen har undersökt hur ärkebiskopen i Köln och den övriga ledningen för ärkestiftet Köln har hanterat anmälningar och misstankar om sexuella övergrepp. Utredningen omfattar perioden från år 1975 till år 2018. Utredningen, som har genomförts under ledning av juristen professor Björn Gercke,  presenterades vid en presskonferens idag på förmiddagen. Utredningen är mer än 800 sidor lång, förutom ett antal appendix-akter. Syftet med utredningen är att klargöra hur ledningen för ärkestiftet Köln har hanterat misstankar om sexuella övergrepp visavi gällande statlig lagstiftning och även visavi kyrkans eget interna regelverket. Man har också undersökt huruvida stiftsledningen har försökt att dölja förekomsten av sexuella övergrepp (sk ”cover up”). Kardinal Woelki är sedan 2014  ärkebiskop av Köln, som är det största katolska stiftet i Tyskland. En annan person som har varit föremål för den nu presenterade utredningen, nämligen den nuvarande ärkebiskopen av Hamburg, Stefan Hesse, utpekas som misstänkt för elva fall av lagbrott vid hanteringen av anmälningar om misstänkta övergrepp under den tid då han var generalvikarie för ärkestiftet Köln, nämligen åren 2006-2015.

Utredningen har undersökt både präster och lekmän som är eller som har varit anställda av ärkestiftet Köln. Ärkebiskopen av Köln, kardinal Rainer Maria Woelki, har tidigare meddelat att han på tisdag i nästa vecka, den 23 mars, kommer att meddela vilka personella konsekvenser stiftet kommer att dra av utredningen. Personer som utredaren misstänker har gjort sig skyldiga till lagbrott utpekas i utredningen med namn. Hela utredningen finns tillgänglig på ärkestiftets Kölns hemsida: https://www.erzbistum-koeln.de En tidigare utredning, genomförd av en juristfirman Kanzlei Westpfahl i München, som hittills inte har offentliggjorts, har nu också offentliggjorts av  ärkestiftet Köln.

Vid sin presentation av utredningen nu på torsdagsförmiddagen förklarade utredaren professor Björn Gercke att man funnit 202 personer bland de anställda hos ärkestiftet Köln som, mellan år 1975 fram till år 2018, har anmälts för att ha begått sexuella övergrepp. Av dessa var 63 procent präster och de övriga lekmän anställda i kyrklig tjänst. Antalet offer förmodas vara 314 personer. Huruvida dessa misstankar också innebär att alla dessa  övergrepp faktiskt har ägt rum är en annan fråga, som denna utredning inte har undersökt.

Den nuvarande ärkebiskopen av Köln, kardinal Rainer Maria Woelki, frias alltså helt och hållet från varje misstanke om att ha handlat i strid mot den statliga lagstiftningen. Utredningen konstaterar att han dessutom också har handlat i enlighet med kyrkans eget interna regelverk. Också den tidigare genomförda utredningen av juristfirman Kanzlei Westpfahl i München friar kardinal Woelki helt och hållet från alla anklagelser. Däremot pekas två tidigare ärkebiskopar i Köln ut för att ha hanterat anmälningar om övergrepp i strid mot lagen, nämligen ärkebiskop Höffner (åren 1969-1987) i 8 fall och ärkebiskop Meisner (åren 1989-2014) i 24 fall.

Kathpress 2021-03-18

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag, torsdagen den 18 mars, har man i Köln vid en presskonferens på förmiddagen offentliggjort en mycket omfattande oberoende juridisk utredning om hanteringen av misstankar och anklagelser om sexuella övergrepp inom det tyska ärkestiftet Köln.

Utredningen konstaterar att den nuvarande ärkebiskopen i Köln, kardinal Rainer Maria Woelki, helt och hållet frias från alla misstankar om att ha handlat i strid mot lagen när det gäller hanteringen av sexuella övergrepp i stiftet.

Utredningen har undersökt hur ärkebiskopen i Köln och den övriga ledningen för ärkestiftet Köln har hanterat anmälningar och misstankar om sexuella övergrepp. Utredningen omfattar perioden från år 1975 till år 2018. Utredningen, som har genomförts under ledning av juristen professor Björn Gercke,  presenterades vid en presskonferens idag på förmiddagen. Utredningen är mer än 800 sidor lång, förutom ett antal appendix-akter. Syftet med utredningen är att klargöra hur ledningen för ärkestiftet Köln har hanterat misstankar om sexuella övergrepp visavi gällande statlig lagstiftning och även visavi kyrkans eget interna regelverket. Man har också undersökt huruvida stiftsledningen har försökt att dölja förekomsten av sexuella övergrepp (sk ”cover up”). Kardinal Woelki är sedan 2014  ärkebiskop av Köln, som är det största katolska stiftet i Tyskland. En annan person som har varit föremål för den nu presenterade utredningen, nämligen den nuvarande ärkebiskopen av Hamburg, Stefan Hesse, utpekas som misstänkt för elva fall av lagbrott vid hanteringen av anmälningar om misstänkta övergrepp under den tid då han var generalvikarie för ärkestiftet Köln, nämligen åren 2006-2015.

Utredningen har undersökt både präster och lekmän som är eller som har varit anställda av ärkestiftet Köln. Ärkebiskopen av Köln, kardinal Rainer Maria Woelki, har tidigare meddelat att han på tisdag i nästa vecka, den 23 mars, kommer att meddela vilka personella konsekvenser stiftet kommer att dra av utredningen. Personer som utredaren misstänker har gjort sig skyldiga till lagbrott utpekas i utredningen med namn. Hela utredningen finns tillgänglig på ärkestiftets Kölns hemsida: https://www.erzbistum-koeln.de En tidigare utredning, genomförd av en juristfirman Kanzlei Westpfahl i München, som hittills inte har offentliggjorts, har nu också offentliggjorts av  ärkestiftet Köln.

Vid sin presentation av utredningen nu på torsdagsförmiddagen förklarade utredaren professor Björn Gercke att man funnit 202 personer bland de anställda hos ärkestiftet Köln som, mellan år 1975 fram till år 2018, har anmälts för att ha begått sexuella övergrepp. Av dessa var 63 procent präster och de övriga lekmän anställda i kyrklig tjänst. Antalet offer förmodas vara 314 personer. Huruvida dessa misstankar också innebär att alla dessa  övergrepp faktiskt har ägt rum är en annan fråga, som denna utredning inte har undersökt.

Den nuvarande ärkebiskopen av Köln, kardinal Rainer Maria Woelki, frias alltså helt och hållet från varje misstanke om att ha handlat i strid mot den statliga lagstiftningen. Utredningen konstaterar att han dessutom också har handlat i enlighet med kyrkans eget interna regelverk. Också den tidigare genomförda utredningen av juristfirman Kanzlei Westpfahl i München friar kardinal Woelki helt och hållet från alla anklagelser. Däremot pekas två tidigare ärkebiskopar i Köln ut för att ha hanterat anmälningar om övergrepp i strid mot lagen, nämligen ärkebiskop Höffner (åren 1969-1987) i 8 fall och ärkebiskop Meisner (åren 1989-2014) i 24 fall.

Kathpress 2021-03-18