Påvens nej till välsignelse av samkönade par

Ingen kan ha blivit särskilt förvånad över Troskongregationens Nej under måndagen. Det skulle ha varit en sensation om Vatikanen hade gett sitt placet till välsignelse av homosexuella partnerskap. På frågan ”Har kyrkan fullmakt att välsigna förbindelser mellan personer av samma kön?”, lyder det korthuggna svaret från den myndighet som ansvarar för den katolska trosläran: ”Nej”.

Det faktum att de uttalanden som påven spritt omkring sig under gå gångna åren har haft en annan ton, får inte bedra. Franciskus har slagit an en annan ton, visat sig och uttalat sig uppskattande. Kyrkans sexuallära – och med den läran om äktenskap och familj – vill han inte ändra på. Det har han också betonat vid flera tillfällen – men det drunknade i all eufori över yttranden som ”Vem är väl jag … att döma”.

Yttrandena i en dokumentärfilm i oktober ”Homosexuella har rätt att leva i en familj” liksom ”Vad vi behöver är en lag som möjliggör ett civilt partnerskap”, hade ryckt ur sitt sammanhang och hörde inte ihop. Det första handlade om ungdomar som upptäcker att de är homosexuella. Det andra var riktat mot samhällelig diskriminering eller rent av förföljelse av homosexuella.

Men eftersom det på många håll finns katolska förhoppningar, funderingar och även här och där en praxis som pekar i riktning mot en officiell välsignelse – och på andra håll orsakar oro, förklarar nu Troskongregationen att kyrkan inte har någon fullmakt att välsigna sådan förbindelser.

Visserligen riktar sig inte det så kallade Responsum ad dubium (svar på ett tvivel) exklusivt mot till den synodala vägen i Tyskland. Men oron i Rom inför många diskussioner norr om Alperna är har påtagligt vuxit under senare tid. Medier i Latinamerika, USA och Italien tolkar det i alla fall så.

Förvisso diskuteras också i andra västländer ett välvilligt bemötande av homosexuella och välsignelse deras partnerskap. Men knappast någon annanstans orsakar detta sådana stormar som i Tyskland – eller får så mycket uppmärksamhet. Dessutom förekommer det ständigt rapporter om att präster reser runt och förrättar sådana välsignelser, vilket Troskongregationen refererar.

I Tyskland har exempelvis biskopen av Limburg, Georg Bätzing, flera gånger gjort klart att han kan tänka sig en kyrklig välsignelse även av homosexuella par: ”Vi behöver lösningar på detta, som inte enbart inbegriper det privata utan också blir synligt offentligt – men också klargöra att det inte ingås något äktenskap.”

Att införa nya slag av välsignelser tillkommer enligt kyrkorätten endast Apostoliska stolen. Att den i detta fall inte har tänkt göra det, har den nu gjort helt klart. Splittringar som i den anglikanska kyrkogemenskapen på grund av inställningen till homosexualitet vill Vatikanen till varje pris undvika. Men diskussionen kan man knappast få slut på.

Roland Juchem/Kathpress 2021-03-15

Detta är en nyhetstext.