Varför läsa Thomas av Aquino än i dag?

Thomas av Aquino (1225–1274) är en av katolska kyrkans mest betydelsefulla teologer. I katolska gudstjänster firas han i dag, den 28 januari. I sin apostoliska skrivelse Evangelii gaudium hänvisar påven Franciskus vid flera tillfällen till Thomas skrifter. Under den gångna höstterminen höll Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi, en kurs på Newmaninstitutet om Thomas av Aquino. Den skotske dominikanpatern Fergus Kerr [se foto], som är en erkänd thomist, har skrivit en text om Thomas av Aquino på de brittiska jesuiternas nättidning Thinking Faith. Artikeln ”Why still read Thomas Aquinas?” kan du läsa här

Red. Signum 2014-01-28