januari 28, 2014

Filter

Datumintervall
Datumintervall
I början av januari i år mottog den ukrainska grekisk-katolska kyrkans ledning ett brev från det ukrainska kulturministeriet. I brevet uppmanas den ukrainska grekisk-katolska kyrkans biskopar, präster och ordenssystrar att...
Thomas av Aquino (1225–1274) är en av katolska kyrkans mest betydelsefulla teologer. I katolska gudstjänster firas han i dag, den 28 januari. I sin apostoliska skrivelse Evangelii gaudium hänvisar påven Franciskus...
I ett uttalande till juristerna i äktenskapsdomstolen, den så kallade Rota romana, manade påven Franciskus till större barmhärtighet i handläggningen av annulleringsansökningar: ”Glöm inte i ert arbete att ni är...
Signums medarbetare Anders Piltz har i dag en understreckare om Karl den store (”Med latinet tämjde Karl en kontinent”) i Svenska Dagbladet. Red. Signum 2014-01-28 https://www.svd.se/kultur/understrecket/med-latinet-tamjde-karl-en-kontinent_8935040.svd