Kanadas ambassadör för religionsfrihet kritiserar den ukrainska regeringen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I början av januari i år mottog den ukrainska grekisk-katolska kyrkans ledning ett brev från det ukrainska kulturministeriet. I brevet uppmanas den ukrainska grekisk-katolska kyrkans biskopar, präster och ordenssystrar att sluta att be med demonstranterna och fira gudstjänster för dem. Om uppmaningen inte skulle hörsammas hotar regeringen med att avregistrera kyrkan som trossamfund.

I februari 2013 utnämnde den kanadensiska regeringen en ambassadör för religionsfrihet, Andrew Bennett. Bennett, som vistades i Kiev den 26 och 27 januari i år, kritiserade hotet som oförenligt med demokratiska metoder och ett bakslag för alla som är engagerade i ett fritt Ukraina med folkstyre. Dessutom yttrade Bennet sin oro över att detta skulle bli början av inskränkningar av religionsfriheten i landet. Detta kan också drabba andra trossamfund, både andra kristna kyrkor, judiska och muslimska församlingar, som engagerar sig för rättvisa och fred.

Red. Signum utifrån Government of Canada 2014-01-26 och RISU 2014-01-27

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I början av januari i år mottog den ukrainska grekisk-katolska kyrkans ledning ett brev från det ukrainska kulturministeriet. I brevet uppmanas den ukrainska grekisk-katolska kyrkans biskopar, präster och ordenssystrar att sluta att be med demonstranterna och fira gudstjänster för dem. Om uppmaningen inte skulle hörsammas hotar regeringen med att avregistrera kyrkan som trossamfund.

I februari 2013 utnämnde den kanadensiska regeringen en ambassadör för religionsfrihet, Andrew Bennett. Bennett, som vistades i Kiev den 26 och 27 januari i år, kritiserade hotet som oförenligt med demokratiska metoder och ett bakslag för alla som är engagerade i ett fritt Ukraina med folkstyre. Dessutom yttrade Bennet sin oro över att detta skulle bli början av inskränkningar av religionsfriheten i landet. Detta kan också drabba andra trossamfund, både andra kristna kyrkor, judiska och muslimska församlingar, som engagerar sig för rättvisa och fred.

Red. Signum utifrån Government of Canada 2014-01-26 och RISU 2014-01-27