Världens ledare prisar påven

Många av världens ledare har beklagat påvens avgång men samtidigt uttryckt respekt och beröm för ”en av de mest betydelsefulla religiösa tänkarna av i dag”. Från USA via Storbritannien, EU, Tyskland, Israel, Filippinerna till Australien har ledande politiker sagt sig vara förvånade, överraskade och imponerade.

”Michelle och jag önskar att vår uppskattning och våra böner må nå fram till hans helighet påven Benedictus XVI”, sade USA:s president Barack Obama på måndagen i Washington. Han uttryckte sin uppskattning av förtjänsterna hos den romersk-katolska kyrkans överhuvud och av den katolska kyrkans ”viktiga roll” i USA. Han påminde om sitt möte med påven för fyra år sedan, där man hade mycket gemensamt att tala om. Han önskade kardinalerna, som i mitten av mars samlas till konklav, allt gott.

Angela Merkel sade att hon värdesätter den ansträngning som påven gjort för projektet att ena Europa, även inom ekumeniken, något som är viktigt för henne som protestant. Den brittiske premiärministern, David Cameron och Filippinernas president, Benigno Aquino, uttryckte båda sitt beklagande av avgången.

FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon, uttryckte sin uppskattning av påven Benedicts insats inom de globala utmaningarna, som kampen mot fattigdom och svält. Dessutom framhöll generalsekreteraren på måndagen i New York påvens engagemang för mänskliga rättigheter och fred, liksom för den interreligiösa dialogen. Benedictus XVI:s pontifikat bör bli ett arv, på vilken den framtida dialogen och toleransen måste bygga, sade han.

EU:s kommissionsordförande, José Manuel Barroso, kallade Benedictus XVI för en ”försvarare av ekumeniska värden”. Den katolska kyrkans överhuvud har uthålligt engagerat sig för fred och mänskliga rättigheter. Påvens tänkande och handlande har skett i ”försoningens anda”.  Kommissionsordföranden är tacksam för mötena med påven och för den gemensamma visionen av ett Europa och en värld, som bygger på fredens, rättvisans och solidaritets ideal.

Polens president, Bronislaw Komorowski tackade påven för ”talrika ord och gester” gentemot Polen. Benedictus XVI har på så sätt visat ”att Polen och den polska kyrkan har haft, och fortfarande har, en särskild plats i hans hjärta”, sade Komorowski på måndagen. Särskilt tackade han påven för dennes Polen-besök 2006 och för saligförklaringen av den från Polen bördige Johannes Paulus II (1978–2005).

Kathpress 2013-02-12

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Många av världens ledare har beklagat påvens avgång men samtidigt uttryckt respekt och beröm för ”en av de mest betydelsefulla religiösa tänkarna av i dag”. Från USA via Storbritannien, EU, Tyskland, Israel, Filippinerna till Australien har ledande politiker sagt sig vara förvånade, överraskade och imponerade.

”Michelle och jag önskar att vår uppskattning och våra böner må nå fram till hans helighet påven Benedictus XVI”, sade USA:s president Barack Obama på måndagen i Washington. Han uttryckte sin uppskattning av förtjänsterna hos den romersk-katolska kyrkans överhuvud och av den katolska kyrkans ”viktiga roll” i USA. Han påminde om sitt möte med påven för fyra år sedan, där man hade mycket gemensamt att tala om. Han önskade kardinalerna, som i mitten av mars samlas till konklav, allt gott.

Angela Merkel sade att hon värdesätter den ansträngning som påven gjort för projektet att ena Europa, även inom ekumeniken, något som är viktigt för henne som protestant. Den brittiske premiärministern, David Cameron och Filippinernas president, Benigno Aquino, uttryckte båda sitt beklagande av avgången.

FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon, uttryckte sin uppskattning av påven Benedicts insats inom de globala utmaningarna, som kampen mot fattigdom och svält. Dessutom framhöll generalsekreteraren på måndagen i New York påvens engagemang för mänskliga rättigheter och fred, liksom för den interreligiösa dialogen. Benedictus XVI:s pontifikat bör bli ett arv, på vilken den framtida dialogen och toleransen måste bygga, sade han.

EU:s kommissionsordförande, José Manuel Barroso, kallade Benedictus XVI för en ”försvarare av ekumeniska värden”. Den katolska kyrkans överhuvud har uthålligt engagerat sig för fred och mänskliga rättigheter. Påvens tänkande och handlande har skett i ”försoningens anda”.  Kommissionsordföranden är tacksam för mötena med påven och för den gemensamma visionen av ett Europa och en värld, som bygger på fredens, rättvisans och solidaritets ideal.

Polens president, Bronislaw Komorowski tackade påven för ”talrika ord och gester” gentemot Polen. Benedictus XVI har på så sätt visat ”att Polen och den polska kyrkan har haft, och fortfarande har, en särskild plats i hans hjärta”, sade Komorowski på måndagen. Särskilt tackade han påven för dennes Polen-besök 2006 och för saligförklaringen av den från Polen bördige Johannes Paulus II (1978–2005).

Kathpress 2013-02-12