Joel Halldorf om påvens avgång

I Expressens tidningsutgåva (men ej på nätet) den 12 februari kommenterar Joel Halldorf, doktor i teologi vid Teologiska högskolan i Stockholm, påvens avgång. Signum vill här, med Joels tillstånd, göra texten tillgänglig för Signums läsare.

JOEL HALLDORF

”Varför ska man ta livet av sig när man inte får höra snacket efteråt?” skaldade (nåja) Magnus Uggla. Genom att avgå får påve Benedikt XVI höra omdömena om sitt pontifikat. Men troligen bekymrar sig denne fromme tysk mer om Guds domstol än historiens.

Benedikt efterträdde den karismatiske Johannes Paulus II, och sågs mer som böckernas än folkmassornas man. Många oroade sig för att han, som kallades ”Pansarkardinalen”, skulle bli en hårdför påve.

Men i sitt första rundbrev visade Benedikt den pastorala omsorg som kännetecknat hans pontifikat. Encyklikan bar namnet ”Gud är kärlek”, vilket Benedikt ville lyfta fram i en tid av religiösa konflikter och terror.

Benedikt går till historien som en teologisk påve. Han har velat vägleda kyrkan till ett kristet liv i moderniteten – och har på sina resor mötts av entusiastiska skaror.

Valet att avgå är unikt men typiskt. Det är en förnyelse av traditionen i ljuset av den moderna omständigheten att vi idag helt enkelt lever längre. Benedikt har talat om avgång som en möjlighet, men att gå från ord till handling kräver mod. Utan tvivel ger han ett exempel som blir hans kanske främsta arv.

När kardinalerna nu samlas för att välja en efterträdare är valet mer öppet än på länge. Historiskt är icke-italienska påvar ovanligt, och eftersom det nu varit två i rad menar många att Roms nästa biskop bör vara italienare. Andra hävdar att internationaliseringen av påvestolen ska vidgas, och att det nu är dags för en påve från det globala Syd, som till exempel kardinalen Peter Turkson från Ghana.

Joel Halldorf, doktor i teologi vid Teologiska högskolan i Stockholm

Red. Signum 2013-02-12

Joel Halldorfs text togs som utgångspunkt i Sveriges radios program Nordegren & Epstein. I det programmet intervjuas Vatikanradions Charlotta Smeds och Sveriges radios korrespondent i Sydamerika Lars Palmgren.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Expressens tidningsutgåva (men ej på nätet) den 12 februari kommenterar Joel Halldorf, doktor i teologi vid Teologiska högskolan i Stockholm, påvens avgång. Signum vill här, med Joels tillstånd, göra texten tillgänglig för Signums läsare.

JOEL HALLDORF

”Varför ska man ta livet av sig när man inte får höra snacket efteråt?” skaldade (nåja) Magnus Uggla. Genom att avgå får påve Benedikt XVI höra omdömena om sitt pontifikat. Men troligen bekymrar sig denne fromme tysk mer om Guds domstol än historiens.

Benedikt efterträdde den karismatiske Johannes Paulus II, och sågs mer som böckernas än folkmassornas man. Många oroade sig för att han, som kallades ”Pansarkardinalen”, skulle bli en hårdför påve.

Men i sitt första rundbrev visade Benedikt den pastorala omsorg som kännetecknat hans pontifikat. Encyklikan bar namnet ”Gud är kärlek”, vilket Benedikt ville lyfta fram i en tid av religiösa konflikter och terror.

Benedikt går till historien som en teologisk påve. Han har velat vägleda kyrkan till ett kristet liv i moderniteten – och har på sina resor mötts av entusiastiska skaror.

Valet att avgå är unikt men typiskt. Det är en förnyelse av traditionen i ljuset av den moderna omständigheten att vi idag helt enkelt lever längre. Benedikt har talat om avgång som en möjlighet, men att gå från ord till handling kräver mod. Utan tvivel ger han ett exempel som blir hans kanske främsta arv.

När kardinalerna nu samlas för att välja en efterträdare är valet mer öppet än på länge. Historiskt är icke-italienska påvar ovanligt, och eftersom det nu varit två i rad menar många att Roms nästa biskop bör vara italienare. Andra hävdar att internationaliseringen av påvestolen ska vidgas, och att det nu är dags för en påve från det globala Syd, som till exempel kardinalen Peter Turkson från Ghana.

Joel Halldorf, doktor i teologi vid Teologiska högskolan i Stockholm

Red. Signum 2013-02-12

Joel Halldorfs text togs som utgångspunkt i Sveriges radios program Nordegren & Epstein. I det programmet intervjuas Vatikanradions Charlotta Smeds och Sveriges radios korrespondent i Sydamerika Lars Palmgren.