Vatikanen anklagar polska politiker för att skapa skräck för muslimer

Bara få dagar före påven Franciskus besök i Polen tar Vatikanen i ett uttalande avstånd från den ”krystade överdrivna skräcken för muslimer” som underblåses av vissa politiska partier i landet. I en presskommuniké från Vatikanen, skriven av en talesperson för de polska biskoparna, beskrivs Polen som ”etniskt homogent” och att invandring är ett relativt nytt fenomen som betraktas som skrämmande av den genomsnittlige medborgaren. ”På grund härav, fastän officiell statistik rörande utländska medborgare som uppehåller sig legalt i Polen endast uppgår till 0,4 procent, råder det stor fruktan för främlingar”, skriver fader Pavel Rytel-Andrianik i ett uttalande publicerat precis innan Världsungdomsdagen i Krakow skall börja och betonade att detta är en sammanfattning av mediedebatten i Polen.

Enligt fader Rytel-Andrianik beror denna rädsla på frånvaron av offentlig debatt, komplicerade migrationsprocedurer och ingen offentlig upplysningskampanj som kan lära medborgarna något om etnisk och religiös mångfald. ”Tyvärr underblåses denna rädsla av vissa politiska partier och av olämpliga uttalanden från politiker. Det skapar en artificiell skräck för muslimer, på sätt och vis begriplig i ljuset av terroristattacker. Polen gränsar till Tyskland som har en stor muslimsk minoritet och vid gränsen genomför man inga regelbundna kontroller.”

I uttalandet lovordas den polska kyrkans generositet vid välkomnandet av flyktingar från Mellanöstern och Nordafrika, som samlat in 1,2 miljoner Euro för att kunna hjälpa 3 000 flyktingar per år. De polska biskoparna gick ut med en vädjan om hjälp till flyktingar dagen innan påven uppmanade varje församling och kloster att ta emot en flyktingfamilj.

Pressuttalandet riskerar emellertid att tolkas som ett försök att reducera spänningarna mellan den polska hierarkin och påven, som gjort välkomnandet av migranter som ett nyckelord i hans pontifikat och vädjat till Europas ledare att få till stånd bättre sätt integrera nykomlingarna till kontinenten. De polska biskoparna står nära det regerande Lag- och Rättvisepartiet, som vägrat acceptera den Europeiska unionens flyktingkvoter. Spänningen växer i landet och det har förekommit incidenter där asylsökande flyktingar blivit angripna.

I försöket att få de polska biskoparna att närma sig samma ståndpunkt som påven beträffande flyktingar innehöll uttalandet från Vatikanen en passus av ärkebiskopen i Poznan, Stanisław Gadecki, som förklarar påvens policy rörande migranter: ”Påven Franciskus är för en policy som syftar till integration, inte till den multikulturalism som elementen till vänster vill införa”, sade ärkebiskopen i en predikan den 10 juli.

Frågan om välkomnandet av flyktingar torde vara ett av ämnena påven kan komma att beröra under sitt besök i Polen och vid den bönevaka han kommer att delta i lördagen den 30 juli i Krakow, då en ung syrisk kvinna skall tala. Det här är emellertid inte den enda fråga där det råder spänningar mellan påven och den polska hierarkin. De polska biskoparna var alla motståndare till utvecklingen i kyrkans lära efter de två synoderna om familjen. Med dokumentet Amoris laetitia, som offentliggjordes efter dessa möten har påven öppnat för möjligheten för frånskilda och omgifta katoliker att motta kommunionen. I motsats till detta håller sig de polska biskoparna lojala med Johannes Paulus II:s utslag i denna fråga, som gick i motsatt riktning.

Christopher Lamb, Vatican Insider, 2016-07-23