Vatikanen bekymrad över rasismen mot flyktingar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Heliga stolens ständige sändebud vid Förenta nationerna i New York, ärkebiskop Gabriele Caccia, påpekade på tisdagen hur migranter och flyktingar ofta drabbas av rasism och rasistiska fördomar. Många människor över hela världen hoppas att genom flykt undan krig, förföljelse och naturkatastrofer finna nya chanser för sig och sina familjer. Man måste övervinna sin inställning av avvisning och fruktan, krävde Caccia i samband med ett minnesmöte i FN:s generalförsamling på Internationella dagen för motverkande av rasdiskriminering.

Alla är kallade att särskilt gentemot migranter och flyktingar främja en hållning ”som bygger på en kultur av bemötande”, enligt ärkebiskopen. Det handlar om att bygga upp ”den enda kultur som är i läge att få till stånd en bättre, mera rättvis och broderlig värld”. Denna process kan bara komma till stånd genom ett erkännande av att varje människa besitter en ”särskild rikedom”, i vilken hon anammar ett särskilt perspektiv ävensom ett oskattbart bidrag till samhällets bästa.

Rasism och rasdiskriminering fördömdes tydligt av Caccia. Det handlar om ett dolt, ständigt lurande ”virus, som snabbt muterar”. Rasism är ”en kris i de mänskliga relationerna”, som vilar på den ”vanställda uppfattningen att en person är överlägsen en annan”. Detta står i bjärt kontrast till grundprincipen om alla människors rätt till frihet och likaberättigande, värdighet och rättvisa.

Vid sidan av den öppna rasismen som fördöms i lagstiftning finns det på ett djupare plan likväl understundom mindre uppenbara rasistiska fördomar, sade Caccia. De kommer till synes i ”ojämlikhet, som befordras och utnyttjas, många gånger även på institutionell nivå, syftande till att skada och diskriminera människor enbart på basis av deras ras,”

Kathpress 2023-03-22

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Heliga stolens ständige sändebud vid Förenta nationerna i New York, ärkebiskop Gabriele Caccia, påpekade på tisdagen hur migranter och flyktingar ofta drabbas av rasism och rasistiska fördomar. Många människor över hela världen hoppas att genom flykt undan krig, förföljelse och naturkatastrofer finna nya chanser för sig och sina familjer. Man måste övervinna sin inställning av avvisning och fruktan, krävde Caccia i samband med ett minnesmöte i FN:s generalförsamling på Internationella dagen för motverkande av rasdiskriminering.

Alla är kallade att särskilt gentemot migranter och flyktingar främja en hållning ”som bygger på en kultur av bemötande”, enligt ärkebiskopen. Det handlar om att bygga upp ”den enda kultur som är i läge att få till stånd en bättre, mera rättvis och broderlig värld”. Denna process kan bara komma till stånd genom ett erkännande av att varje människa besitter en ”särskild rikedom”, i vilken hon anammar ett särskilt perspektiv ävensom ett oskattbart bidrag till samhällets bästa.

Rasism och rasdiskriminering fördömdes tydligt av Caccia. Det handlar om ett dolt, ständigt lurande ”virus, som snabbt muterar”. Rasism är ”en kris i de mänskliga relationerna”, som vilar på den ”vanställda uppfattningen att en person är överlägsen en annan”. Detta står i bjärt kontrast till grundprincipen om alla människors rätt till frihet och likaberättigande, värdighet och rättvisa.

Vid sidan av den öppna rasismen som fördöms i lagstiftning finns det på ett djupare plan likväl understundom mindre uppenbara rasistiska fördomar, sade Caccia. De kommer till synes i ”ojämlikhet, som befordras och utnyttjas, många gånger även på institutionell nivå, syftande till att skada och diskriminera människor enbart på basis av deras ras,”

Kathpress 2023-03-22

Detta är en nyhetstext.