Vatikanen bjuder in ordensfolk att delta i ”Världssynoden”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har bjudit in ordensfolk från alla länder att delta i ”Världssynoden”, som inleds i höst. I synnerhet den katolska kyrkans monastiska och kontemplativa gemenskaper torde kunna lämna ett viktigt bidrag, heter det i ett dokument som offentliggjordes under lördagen. Medlemmarna i dessa gemenskaper är i många avseenden ”experter” på att vandra tillsammans på ett fungerande sätt.

Appellen, som undertecknats av kuriekardinal Mario Grech, uppmuntrar ordensfolket att ”dag och natt” be för en lyckad synod. Ledaren för Vatikanens synodsekretariat påpekar att utan bön hotar alla ansträngningar att bli ”fruktlösa”.

I oktober inleds officiellt den första fasen av ”synodalitetssynoden” på stiftsnivå. Under sommaren 2022 ska den andra, den kontinentala fasen påbörjas. Den avslutande biskopssynoden äger rum i oktober 2023.

Den under de närmaste mer två år långa synodala processen ska stärka den synodala självförståelsen inom den katolska kyrkan och utarbeta viktiga teman inför framtiden på såväl regional som på internationell nivå. Biskopsynoderna är inom den katolska kyrkan ett biskopsmöte, som fungerar som ett rådgivande organ för påven i särskilda frågor. Franciskus har utvidgat detta organ för att också knyta till sig andra troende.

Kathpress 2021-08-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har bjudit in ordensfolk från alla länder att delta i ”Världssynoden”, som inleds i höst. I synnerhet den katolska kyrkans monastiska och kontemplativa gemenskaper torde kunna lämna ett viktigt bidrag, heter det i ett dokument som offentliggjordes under lördagen. Medlemmarna i dessa gemenskaper är i många avseenden ”experter” på att vandra tillsammans på ett fungerande sätt.

Appellen, som undertecknats av kuriekardinal Mario Grech, uppmuntrar ordensfolket att ”dag och natt” be för en lyckad synod. Ledaren för Vatikanens synodsekretariat påpekar att utan bön hotar alla ansträngningar att bli ”fruktlösa”.

I oktober inleds officiellt den första fasen av ”synodalitetssynoden” på stiftsnivå. Under sommaren 2022 ska den andra, den kontinentala fasen påbörjas. Den avslutande biskopssynoden äger rum i oktober 2023.

Den under de närmaste mer två år långa synodala processen ska stärka den synodala självförståelsen inom den katolska kyrkan och utarbeta viktiga teman inför framtiden på såväl regional som på internationell nivå. Biskopsynoderna är inom den katolska kyrkan ett biskopsmöte, som fungerar som ett rådgivande organ för påven i särskilda frågor. Franciskus har utvidgat detta organ för att också knyta till sig andra troende.

Kathpress 2021-08-28