Vatikanen: Minst 100 000 kristna mördas varje år

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen bedömer att minst hundra tusen människor mördas varje år på grund av sin kristna tro. Det förklarade ärkebiskop Silvano Maria Tomasi, som är Vatikanens sändebud i FN, i ett tal som han höll i måndags den 27 maj inför FN:s Råd för mänskliga rättigheter i Genève. Dessutom tillkommer ytterligare ett stort antal kristna – framför allt i Afrika, Asien och Mellanöstern – som utsätts för andra former av våld, så som våldtäkter, attacker mot kyrkor och tvångsförflyttningar. Till detta kommer att religiösa ledare dödas eller tas till fånga, som exempelvis nyligen två högt uppsatta biskopar i Syrien.

I sitt tal förklarade ärkebiskop Tomasi att man i Vatikanen ”är djupt bedrövad över de massiva brotten mot religionsfrihetsprincipen och de olika former av våld och diskriminering som kristna utsätts för på olika håll i världen, både som individer och som grupp”. I de flesta fall har dessa brott sin grund i sekteristiskt tänkande, intolerans, terrorism, främlingsfientlighet och diskriminerande lagstiftning, menade Tomasi. Även i Västvärlden, sade Tomasi, finns det på sina håll tendensen att försöka osynliggöra religionen i offentligheten och att tvinga den bort från civilsamhället, exempelvis genom att göra det svårt för samfunden att bedriva skolor och social-karitativ verksamhet.

Tomasi framhöll vidare att ”kristen tro står i tjänst för de fattiga och slår vakt om grundläggande värden, i synnerhet människovärdet. Kyrkan driver skolor och sjukvård, liksom mycket socialt arbete för både barn och äldre. Också flyktingarbetet är en viktig social insats från kyrkans sida. Och vi frågar inte efter människornas religiösa eller nationella tillhörighet när vi bedriver sådan verksamhet.”

Kathpress 2013-05-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen bedömer att minst hundra tusen människor mördas varje år på grund av sin kristna tro. Det förklarade ärkebiskop Silvano Maria Tomasi, som är Vatikanens sändebud i FN, i ett tal som han höll i måndags den 27 maj inför FN:s Råd för mänskliga rättigheter i Genève. Dessutom tillkommer ytterligare ett stort antal kristna – framför allt i Afrika, Asien och Mellanöstern – som utsätts för andra former av våld, så som våldtäkter, attacker mot kyrkor och tvångsförflyttningar. Till detta kommer att religiösa ledare dödas eller tas till fånga, som exempelvis nyligen två högt uppsatta biskopar i Syrien.

I sitt tal förklarade ärkebiskop Tomasi att man i Vatikanen ”är djupt bedrövad över de massiva brotten mot religionsfrihetsprincipen och de olika former av våld och diskriminering som kristna utsätts för på olika håll i världen, både som individer och som grupp”. I de flesta fall har dessa brott sin grund i sekteristiskt tänkande, intolerans, terrorism, främlingsfientlighet och diskriminerande lagstiftning, menade Tomasi. Även i Västvärlden, sade Tomasi, finns det på sina håll tendensen att försöka osynliggöra religionen i offentligheten och att tvinga den bort från civilsamhället, exempelvis genom att göra det svårt för samfunden att bedriva skolor och social-karitativ verksamhet.

Tomasi framhöll vidare att ”kristen tro står i tjänst för de fattiga och slår vakt om grundläggande värden, i synnerhet människovärdet. Kyrkan driver skolor och sjukvård, liksom mycket socialt arbete för både barn och äldre. Också flyktingarbetet är en viktig social insats från kyrkans sida. Och vi frågar inte efter människornas religiösa eller nationella tillhörighet när vi bedriver sådan verksamhet.”

Kathpress 2013-05-29