Vatikanen och biskopsvigningar i Kina

Inför en biskopsvigning i Kina den 30 november kräver Vatikanen att de kyrkorättsliga reglerna respekteras. Biskopsvigningen är den första på länge som sker med påvens godkännande.

Vatikanen hoppas att ingen illegitim biskop kommer att delta i vigningen av den av Benedictus XVI godkände kandidaten Peter Luo Xuegang till hjälpbiskop i stiftet Yibin, meddelade Vatikanens talesperson Federico Lombardi på måndagskvällen. Han reagerade därmed på rapporter om att biskopen Paul Lei Shiyin, som vigdes utan påvligt tillstånd i juni i år, skulle delta i, eller till och med leda, denna vigning. Vatikanen meddelade i somras att Paul Lei Shiyin automatiskt blivit exkommunicerad.

Dessutom måste de troende i Kina få kännedom att ceremonin sker med Heliga stolens godkännande, sade Vatikanens talesperson vidare. Om dessa villkor är uppfyllda kan vigningen bli till en uppmuntran för den katolska gemenskapen.

I somras vigdes två biskopar utan Vatikanens godkännande i Kina. Förutom Lei Shiyin vigdes även biskopen av Shantou i strid med kyrkorätten. Vatikanen fördömde vigningarna och meddelade att de båda vigda automatiskt hade ådragit sig exkommunikation. Detsamma gällde även dem som utförde vigningen, såvida de inte kunde göra gällande att de blivit tvingade.

Omkring 13 miljoner av Folkrepubliken Kinas invånare är katoliker; myndigheterna uppger dock endast sex miljoner. Som en liten minoritet har katolikerna med omkring 100 stift likväl fungerande kyrkliga strukturer. Det som utmärker den kinesiska katolicismen är uppdelning i två grupperingar: Förutom den tillåtna regimtrogna och statligt godkända Patriotiska föreningen finns också den så kallade underjordiska kyrkan, som står i gemenskap med påven.

De ”patriotiska kristna” kan med statligt godkännande vara aktiva. Medlemmarna i den underjordiska kyrkan drabbas däremot ofta av statliga sanktioner. I praktiken har den starka gränsdragningen mellan de båda grupperingarna under årens lopp alltmer suddats ut. De flesta biskopar som är godkända av regimen har också påvligt godkännande.

Kathpress 2011-11-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inför en biskopsvigning i Kina den 30 november kräver Vatikanen att de kyrkorättsliga reglerna respekteras. Biskopsvigningen är den första på länge som sker med påvens godkännande.

Vatikanen hoppas att ingen illegitim biskop kommer att delta i vigningen av den av Benedictus XVI godkände kandidaten Peter Luo Xuegang till hjälpbiskop i stiftet Yibin, meddelade Vatikanens talesperson Federico Lombardi på måndagskvällen. Han reagerade därmed på rapporter om att biskopen Paul Lei Shiyin, som vigdes utan påvligt tillstånd i juni i år, skulle delta i, eller till och med leda, denna vigning. Vatikanen meddelade i somras att Paul Lei Shiyin automatiskt blivit exkommunicerad.

Dessutom måste de troende i Kina få kännedom att ceremonin sker med Heliga stolens godkännande, sade Vatikanens talesperson vidare. Om dessa villkor är uppfyllda kan vigningen bli till en uppmuntran för den katolska gemenskapen.

I somras vigdes två biskopar utan Vatikanens godkännande i Kina. Förutom Lei Shiyin vigdes även biskopen av Shantou i strid med kyrkorätten. Vatikanen fördömde vigningarna och meddelade att de båda vigda automatiskt hade ådragit sig exkommunikation. Detsamma gällde även dem som utförde vigningen, såvida de inte kunde göra gällande att de blivit tvingade.

Omkring 13 miljoner av Folkrepubliken Kinas invånare är katoliker; myndigheterna uppger dock endast sex miljoner. Som en liten minoritet har katolikerna med omkring 100 stift likväl fungerande kyrkliga strukturer. Det som utmärker den kinesiska katolicismen är uppdelning i två grupperingar: Förutom den tillåtna regimtrogna och statligt godkända Patriotiska föreningen finns också den så kallade underjordiska kyrkan, som står i gemenskap med påven.

De ”patriotiska kristna” kan med statligt godkännande vara aktiva. Medlemmarna i den underjordiska kyrkan drabbas däremot ofta av statliga sanktioner. I praktiken har den starka gränsdragningen mellan de båda grupperingarna under årens lopp alltmer suddats ut. De flesta biskopar som är godkända av regimen har också påvligt godkännande.

Kathpress 2011-11-29