Lärorik Asienresa för Tysklands katolske förbundspresident

Tysklands förbundspresident Christian Wulff besöker för närvarande flera asiatiska länder i syfte att bland annat diskutera handelsfrågor mellan Tyskland och Asien. I går träffade han religiösa ledare och representanter i Bangladesh huvudstad Dhaka. Han hade dessutom ett privat möte åtföljt av middag med den katolska ärkebiskopen Patrick D’Rozario i Dhaka och ledaren för Caritas Benedictus Alo D’Rozario. Med på mötet fanns även tre muslimska representanter samt ledare för hinduiska och buddistiska grupper.

Wulff, som själv är katolik, berättade att mötet hade två målsättningar. ”Jag ville lära mig om interreligiösa relationer i ert land. I Tyskland har vi också människor från olika trosriktningar, och en större förståelse för hur en dialog kan föras kan hjälpa oss i Tysklands interreligiösa relationer”, sade han. De församlade religiösa ledarna kunde samstämmigt vittna om goda relationer och hur dialogen kan gå till.

”Den religiösa harmonin här är tillfredsställande. Frånsett några isolerade incidenter kan människor med olika tro leva fredligt här. Alla religiösa högtider förvandlas till universella festivaler”, sade ärkebiskop D’Rozario. De andra ledarna höll med och menade på att Bangladesh totalt sett är ett land med religiös harmoni. De isolerade incidenter som hänt, bland annat angrepp på minoriteter, är ofta politiska tvister och handlar inte om religiösa frågor.

Wulff var nöjd med mötet och det han fick höra om de interreligiösa relationerna i Bangladesh. ”Det finns ungefär fyra miljoner icke-kristna i Tyskland. Det jag har hört och lärt nu om hur en religiös dialog kan föras i Bangladesh är en nyttig erfarenhet som jag kan använda mig av hemmavid.”

ucanews 2011-11-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tysklands förbundspresident Christian Wulff besöker för närvarande flera asiatiska länder i syfte att bland annat diskutera handelsfrågor mellan Tyskland och Asien. I går träffade han religiösa ledare och representanter i Bangladesh huvudstad Dhaka. Han hade dessutom ett privat möte åtföljt av middag med den katolska ärkebiskopen Patrick D’Rozario i Dhaka och ledaren för Caritas Benedictus Alo D’Rozario. Med på mötet fanns även tre muslimska representanter samt ledare för hinduiska och buddistiska grupper.

Wulff, som själv är katolik, berättade att mötet hade två målsättningar. ”Jag ville lära mig om interreligiösa relationer i ert land. I Tyskland har vi också människor från olika trosriktningar, och en större förståelse för hur en dialog kan föras kan hjälpa oss i Tysklands interreligiösa relationer”, sade han. De församlade religiösa ledarna kunde samstämmigt vittna om goda relationer och hur dialogen kan gå till.

”Den religiösa harmonin här är tillfredsställande. Frånsett några isolerade incidenter kan människor med olika tro leva fredligt här. Alla religiösa högtider förvandlas till universella festivaler”, sade ärkebiskop D’Rozario. De andra ledarna höll med och menade på att Bangladesh totalt sett är ett land med religiös harmoni. De isolerade incidenter som hänt, bland annat angrepp på minoriteter, är ofta politiska tvister och handlar inte om religiösa frågor.

Wulff var nöjd med mötet och det han fick höra om de interreligiösa relationerna i Bangladesh. ”Det finns ungefär fyra miljoner icke-kristna i Tyskland. Det jag har hört och lärt nu om hur en religiös dialog kan föras i Bangladesh är en nyttig erfarenhet som jag kan använda mig av hemmavid.”

ucanews 2011-11-29