Vatikanen profilerar katolska skolor

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen önskar göra katolska skolors profil och identitet tydligare. Därför har den ansvariga myndigheten för utbildning nu offentliggjort ett 20-sidigt dokument. Anledningen till detta är såväl samhällsförändringar som förfrågningar, konflikter och klagomål rörande hur katolsk identitet ska förstås, meddelade Vatikanens Kongregation för katolsk utbildning. Kuriekardinal Giuseppe Verdi har undertecknat texten som bär titeln ˮDen katolska skolans identitet – för en dialogkulturˮ.

Det tredelade dokumentet behandlar först kyrkans evangeliserande uppdrag – alltså kristen förkunnelse i ord och gärning. Vidare anges det uppdrag och ansvar som alla inblandade har att främja och säkerställa ”katolsk identitet”. Slutligen analyseras ˮkritiska frågorˮ i samband med dagens globaliserade och multikulturella värld.

Ganska ofta finns det ˮen motsägelsefull uppfattning om katolsk identitet när det gäller utbildningens inriktning”. Kongregationen varnar därför för en otydlig eller ofta för begränsad tolkning av vad ”det katolska” innebär. ”Den katolska trons väsentliga principer, dimensioner och krav” får för den skull inte uteslutas, inte heller personer som inte motsvarar eller lever upp till en snäv tolkning av det katolska.

Början till dialog

Begreppet ˮkatolsk identitetˮ ska inte förstås som något defensivt utan proaktivt, förklarade utbildningsprefekten Verdi för nyhetssidan Vatican News. Det handlar om ˮatt vi har bestämda värden, som vi föreslår men inte påtvingar någon, eftersom vi inte heller väljer elever till våra skolor och lärosäten, utan det är tvärtom de och deras familjer som väljer våra skolor”.

Katolska skolor är, enligt dokumentet, inga öar som endast vill ha fullblodskatoliker. Något sådant skulle strida mot en öppen och missionerande kyrka. Målet för fostran är inte ”ett fullständigt egalitärt samhälle”, och inte heller ”moralisk eller disciplinär perfektionism”. Det behövs en början till dialog med en multikulturell och multireligiös värld. I detta sammanhang måste man bland annat sörja för att eleverna ”efterhand som de blir äldre får en positiv och klok sexualundervisning”.

Även den enskildas ansvar

Vidare behöver katolska skolor ha en förebild eller uppförandekodex som ˮverktyg för institutionell och yrkesmässig kvalitetssäkringˮ. Detta skall rättsligt säkras genom tjänstgöringsavtal eller att de berörda ingår överenskommelser. I de fall där statlig ˮcivilrätt ̕förbjuder diskriminering̕ på grund av religion, sexuell läggning och andra aspekter av privatlivet”, samtidigt som undervisningen har en särskild inriktning eller en egen värdegrund och uppförandekodex, kräver Vatikanen konstruktiva lösningar.

Om det är någon berörd som inte respekterar katolska värden och förhållningssätt, trots överenskommelser, kan vederbörande råka ut för sanktioner, på grund av bristande yrkesmässig ärlighet. Men i alla fall är det ofta mera lämpligt med andra inte direkt arbetsrättsliga verktyg, ˮför att främja den enskildas ansvar för att gynna institutionens identitet”.

Skolor som leds privat eller av enskilda lekmän får enligt Vatikanens riktlinjer kallas ˮkatolskaˮ bara om de har ett kyrkligt erkännande. Inte bara i detta sammanhang spelar biskopen en central roll.

Påven önskar en ˮglobal överenskommelse om utbildningˮ

De grundläggande principer som Kongregationen för utbildning har formulerat ska ses mot bakgrunden av den ˮglobala överenskommelse om utbildning” som påven Franciskus har föreslagit.

Det nya dokumentet från Vatikanen om ”katolska skolor identitet” föreligger inledningsvis på fem språk, [men inte vare sig svenska eller tyska]. Texten på bland annat italienska, engelska och spanska kan laddas ned här

Kathpress 2022-03-30

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen önskar göra katolska skolors profil och identitet tydligare. Därför har den ansvariga myndigheten för utbildning nu offentliggjort ett 20-sidigt dokument. Anledningen till detta är såväl samhällsförändringar som förfrågningar, konflikter och klagomål rörande hur katolsk identitet ska förstås, meddelade Vatikanens Kongregation för katolsk utbildning. Kuriekardinal Giuseppe Verdi har undertecknat texten som bär titeln ˮDen katolska skolans identitet – för en dialogkulturˮ.

Det tredelade dokumentet behandlar först kyrkans evangeliserande uppdrag – alltså kristen förkunnelse i ord och gärning. Vidare anges det uppdrag och ansvar som alla inblandade har att främja och säkerställa ”katolsk identitet”. Slutligen analyseras ˮkritiska frågorˮ i samband med dagens globaliserade och multikulturella värld.

Ganska ofta finns det ˮen motsägelsefull uppfattning om katolsk identitet när det gäller utbildningens inriktning”. Kongregationen varnar därför för en otydlig eller ofta för begränsad tolkning av vad ”det katolska” innebär. ”Den katolska trons väsentliga principer, dimensioner och krav” får för den skull inte uteslutas, inte heller personer som inte motsvarar eller lever upp till en snäv tolkning av det katolska.

Början till dialog

Begreppet ˮkatolsk identitetˮ ska inte förstås som något defensivt utan proaktivt, förklarade utbildningsprefekten Verdi för nyhetssidan Vatican News. Det handlar om ˮatt vi har bestämda värden, som vi föreslår men inte påtvingar någon, eftersom vi inte heller väljer elever till våra skolor och lärosäten, utan det är tvärtom de och deras familjer som väljer våra skolor”.

Katolska skolor är, enligt dokumentet, inga öar som endast vill ha fullblodskatoliker. Något sådant skulle strida mot en öppen och missionerande kyrka. Målet för fostran är inte ”ett fullständigt egalitärt samhälle”, och inte heller ”moralisk eller disciplinär perfektionism”. Det behövs en början till dialog med en multikulturell och multireligiös värld. I detta sammanhang måste man bland annat sörja för att eleverna ”efterhand som de blir äldre får en positiv och klok sexualundervisning”.

Även den enskildas ansvar

Vidare behöver katolska skolor ha en förebild eller uppförandekodex som ˮverktyg för institutionell och yrkesmässig kvalitetssäkringˮ. Detta skall rättsligt säkras genom tjänstgöringsavtal eller att de berörda ingår överenskommelser. I de fall där statlig ˮcivilrätt ̕förbjuder diskriminering̕ på grund av religion, sexuell läggning och andra aspekter av privatlivet”, samtidigt som undervisningen har en särskild inriktning eller en egen värdegrund och uppförandekodex, kräver Vatikanen konstruktiva lösningar.

Om det är någon berörd som inte respekterar katolska värden och förhållningssätt, trots överenskommelser, kan vederbörande råka ut för sanktioner, på grund av bristande yrkesmässig ärlighet. Men i alla fall är det ofta mera lämpligt med andra inte direkt arbetsrättsliga verktyg, ˮför att främja den enskildas ansvar för att gynna institutionens identitet”.

Skolor som leds privat eller av enskilda lekmän får enligt Vatikanens riktlinjer kallas ˮkatolskaˮ bara om de har ett kyrkligt erkännande. Inte bara i detta sammanhang spelar biskopen en central roll.

Påven önskar en ˮglobal överenskommelse om utbildningˮ

De grundläggande principer som Kongregationen för utbildning har formulerat ska ses mot bakgrunden av den ˮglobala överenskommelse om utbildning” som påven Franciskus har föreslagit.

Det nya dokumentet från Vatikanen om ”katolska skolor identitet” föreligger inledningsvis på fem språk, [men inte vare sig svenska eller tyska]. Texten på bland annat italienska, engelska och spanska kan laddas ned här

Kathpress 2022-03-30

Detta är en nyhetstext.