Solidaritet med Jerusalems kyrka i strid om fastighet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En sedan 2004 pågående domstolsprocess som rör fastigheter i Gamla staden i Jerusalem har fått kyrkliga företrädare och diplomater från ett antal europeiska länder att visa sin solidaritet med den grekisk-ortodoxa kyrkan. ”Vi står på er sida”, sade franciskanernas custos i Heliga landet, Francesco Patton, enligt uppgifter från den tyska nyhetsbyrån KNA. I ett uttalande som gjordes i tisdags på hotell Imperial vid Jaffa-porten krävde Patton även respekt för rådande lagstiftning inför ett samlat medieuppbåd. Enligt uppgifter från den grekisk-ortodoxa patriarkatet ska medlemmar av den judiska bosättarorganisationen Ateret cohanim (”prästernas krona”) under söndagsnatten ha trängt sig in i det närbelägna hotell Petra. Kyrkan fördömde tilltaget som illegal och ”ytterst farligt för samhällsrelationerna i området”.

På solidaritetsmanifestationerna på de både berörda hotellen (Petra och Imperial) deltog utöver företrädare för de olika kyrkorna, även de generalkonsulat som finns representerade i Jerusalem och även Norges, EU:s och Heliga stolens företrädare.

Jerusalems grekisk-ortodoxe patriark Theofilos III framhävde än en gång hur betydelsefullt detta område är för miljoner kristna pilgrimer. ”Gång på gång har vi varnat för dessa radikala extremisters olagliga handlingar”, sade han. Patriarken varande vidare för att Ateret cohanims ”farliga agenda” kommer att destabilisera området och leda till ytterligare spänningar i en tid då man arbetar för nedtrappning, varnade patriarken.

Ur Jerusalem kristnas perspektiv är de båda hotellen, Imperial och Petra, avgörande för de kristna delarna av den gamla staden och dess karaktär. År 2004 såldes de båda hotellen och en ytterligare fastighet till Ateret cohanim och sedan dess har det grekisk-ortodoxa patriarkatet bestridit detta. Enligt dem skedde försäljningen utan kyrkoledningens gillande och med hjälp av korruption, dessutom menar man att priset var alldeles för lågt. I juni 2019 bedömde landets översta domstol att köpekontraktet var giltigt. I juni 2020 avslog Jerusalems distriktsdomstol patriarkatets begäran om att återuppta processen. Därmed är Ateret cohanim byggnadernas rättmätiga ägare.

Enligt uppgifter i media ska det finnas en arabisk-kristen familj som har ett arrendekontrakt för hotellet. Ateret cohanim kommer inom kort att påbörja en rättsprocess gentemot familjen i fråga.

Kathpress 2022-03-30

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En sedan 2004 pågående domstolsprocess som rör fastigheter i Gamla staden i Jerusalem har fått kyrkliga företrädare och diplomater från ett antal europeiska länder att visa sin solidaritet med den grekisk-ortodoxa kyrkan. ”Vi står på er sida”, sade franciskanernas custos i Heliga landet, Francesco Patton, enligt uppgifter från den tyska nyhetsbyrån KNA. I ett uttalande som gjordes i tisdags på hotell Imperial vid Jaffa-porten krävde Patton även respekt för rådande lagstiftning inför ett samlat medieuppbåd. Enligt uppgifter från den grekisk-ortodoxa patriarkatet ska medlemmar av den judiska bosättarorganisationen Ateret cohanim (”prästernas krona”) under söndagsnatten ha trängt sig in i det närbelägna hotell Petra. Kyrkan fördömde tilltaget som illegal och ”ytterst farligt för samhällsrelationerna i området”.

På solidaritetsmanifestationerna på de både berörda hotellen (Petra och Imperial) deltog utöver företrädare för de olika kyrkorna, även de generalkonsulat som finns representerade i Jerusalem och även Norges, EU:s och Heliga stolens företrädare.

Jerusalems grekisk-ortodoxe patriark Theofilos III framhävde än en gång hur betydelsefullt detta område är för miljoner kristna pilgrimer. ”Gång på gång har vi varnat för dessa radikala extremisters olagliga handlingar”, sade han. Patriarken varande vidare för att Ateret cohanims ”farliga agenda” kommer att destabilisera området och leda till ytterligare spänningar i en tid då man arbetar för nedtrappning, varnade patriarken.

Ur Jerusalem kristnas perspektiv är de båda hotellen, Imperial och Petra, avgörande för de kristna delarna av den gamla staden och dess karaktär. År 2004 såldes de båda hotellen och en ytterligare fastighet till Ateret cohanim och sedan dess har det grekisk-ortodoxa patriarkatet bestridit detta. Enligt dem skedde försäljningen utan kyrkoledningens gillande och med hjälp av korruption, dessutom menar man att priset var alldeles för lågt. I juni 2019 bedömde landets översta domstol att köpekontraktet var giltigt. I juni 2020 avslog Jerusalems distriktsdomstol patriarkatets begäran om att återuppta processen. Därmed är Ateret cohanim byggnadernas rättmätiga ägare.

Enligt uppgifter i media ska det finnas en arabisk-kristen familj som har ett arrendekontrakt för hotellet. Ateret cohanim kommer inom kort att påbörja en rättsprocess gentemot familjen i fråga.

Kathpress 2022-03-30

Detta är en nyhetstext.