Vatikanen deltar i Köpenhamnsmötet

Klimattoppmötet i Köpenhamn börjar på måndag, den 7 december. Huruvida mötet kommer att lyckas finna vägar till att effektivt motverka den globala uppvärmningen återstår att se. Men förhoppningarna är högt ställda inför mötet, som pågår fram till den 18 december.

Flera kristna samfund sänder representanter till klimattoppmötet. Vatikanen sänder en grupp med sex delegater som är officiellt ackrediterade vid mötet i Köpenhamn. Delegationen leds av ärkebiskop Celestino Migliore, som är Heliga stolens representant vid FN-högkvarteret i New York. I Vatikanens delegation ingår bland andra den tyske klimatexperten Marcus Wandinger.

Förutom Vatikanens officiella delegation kommer dessutom ytterligare ett antal katolska biskopar och andra medarbetare i den internationella katolska hjälporganisationen Caritas internationalis att finnas på plats i Köpenhamn för att bedriva lobbyarbete för en klimatpolitik som tar hänsyn till de fattiga ländernas utsatta situation.

Lesley-Anne Knight, talesperson för Caritas internationalis, framhöll i en intervju i Rom i onsdags att de fattiga länderna är de som bidragit minst till miljöproblemen, men att de samtidigt är de som drabbas värst av följderna av den globala uppvärmningen. Därför vill katolska kyrkan vara med vid klimatmötet för att särskilt påminna om de fattiga ländernas behov.

Ulf Jonsson 2009-12-04