Lesbisk biskop i USA orsakar konflikt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter valet häromdagen av den öppet lesbiska Mary Glasspool till ny hjälpbiskop i Los Angeles har överhuvudet för den anglikanska gemenskapen, ärkebiskop Rowan Williams i Canterbury, öppet visat sin irritation och oro över beslutet.  Williams förklarar i ett uttalande att valet av Glasspool ”väcker mycket allvarliga frågor inte bara för den episkopala kyrkan i USA utan för hela den världsvida anglikanska gemenskapen”.  Det är första gången en öppet lesbisk kvinnlig präst valts till biskop i den anglikanska kyrkan.

Ärkebiskop Rowan Williams säger i sitt uttalande att valet av Glaaspool innebär en skada för de inomkyrkliga relationerna i den anglikanska gemenskapen. Han framhöll samtidigt att beslutet först behöver bekräftas av de övriga stiftsbiskoparna i USA för att vinna laga kraft.

Den 55 år gamla Mary Glasspool lever sedan 1988 i ett lesbiskt förhållande tillsammans med en kvinnlig anglikansk teolog. Glasspool valdes med 203 ja-röster och 153 nej-röster. Om valet bekräftas av de övriga biskoparna är det meningen att biskopsvigningen ska äga rum den 15 maj. Vigningen ska förrättas av den ledande kvinnliga biskopen i den amerikanska episkopalkyrkan, Catharine Lefferts Schori.

Präst- och biskopsvigningar av öppet homosexuella personer är en mycket kontroversiella stridsfråga inom den anglikanska gemenskapen allt sedan år 2003, då den öppet homosexuelle Gene Robinson vigdes till biskop i den episkopala kyrkan i New Hamphire.

I amerikanska medier spekuleras nu om beslutet i Los Angeles kommer att förorsaka en ny våg att konversioner från den anglikanska till den katolska kyrkan, inom ramen för de nya strukturer för kollektiva konversioner som påven Benedictus XVI lanserade i oktober.

Kathpress 2009-12-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter valet häromdagen av den öppet lesbiska Mary Glasspool till ny hjälpbiskop i Los Angeles har överhuvudet för den anglikanska gemenskapen, ärkebiskop Rowan Williams i Canterbury, öppet visat sin irritation och oro över beslutet.  Williams förklarar i ett uttalande att valet av Glasspool ”väcker mycket allvarliga frågor inte bara för den episkopala kyrkan i USA utan för hela den världsvida anglikanska gemenskapen”.  Det är första gången en öppet lesbisk kvinnlig präst valts till biskop i den anglikanska kyrkan.

Ärkebiskop Rowan Williams säger i sitt uttalande att valet av Glaaspool innebär en skada för de inomkyrkliga relationerna i den anglikanska gemenskapen. Han framhöll samtidigt att beslutet först behöver bekräftas av de övriga stiftsbiskoparna i USA för att vinna laga kraft.

Den 55 år gamla Mary Glasspool lever sedan 1988 i ett lesbiskt förhållande tillsammans med en kvinnlig anglikansk teolog. Glasspool valdes med 203 ja-röster och 153 nej-röster. Om valet bekräftas av de övriga biskoparna är det meningen att biskopsvigningen ska äga rum den 15 maj. Vigningen ska förrättas av den ledande kvinnliga biskopen i den amerikanska episkopalkyrkan, Catharine Lefferts Schori.

Präst- och biskopsvigningar av öppet homosexuella personer är en mycket kontroversiella stridsfråga inom den anglikanska gemenskapen allt sedan år 2003, då den öppet homosexuelle Gene Robinson vigdes till biskop i den episkopala kyrkan i New Hamphire.

I amerikanska medier spekuleras nu om beslutet i Los Angeles kommer att förorsaka en ny våg att konversioner från den anglikanska till den katolska kyrkan, inom ramen för de nya strukturer för kollektiva konversioner som påven Benedictus XVI lanserade i oktober.

Kathpress 2009-12-07