Vatikanens nuntie i USA: ”Verklig kristendom förändrar kulturen”

I ett tal inför den katolska lekmannarörelsen Comunione e Liberazione [på svenska ungefär “Gemenskap och befrielse”, övers. anm.] som under denna vecka samlas till ett stort internationellt möte i den italienska staden Rimini, sade Vatikanens nuntie [dvs ambassadör,  övers. anm.] i USA, ärkebiskop Christophe Pierre, i söndags att många i vår tid glömmer att verklig kristen tro bidrar positivt till historien och möjliggör mänsklig mognad och utveckling.

”När vi möter förändring, konflikt, relativism och dystra utsikter om framtiden, börjar människor misströsta under det dagliga livets bördor och glömmer hur de ska vara aktörer i historien”, sade ärkebiskop Pierre. ”Att möta Kristus och förändras av honom – hjärtats revolution – är vad som får historiens hjul att snurra! Det är den verkliga revolutionen!”

Temat för årets samling, där flera hundra tusen deltagare deltar, är ”Kraften som förändrar historien gör människan lycklig”. Ärkebiskop Pierres öppningsanförande inleddes med en reflektion över berättelsen i Johannesevangeliet om Jesus och hans möte med den samariska kvinnan vid brunnen (Joh 4). Nuntien underströk att kvinnan upplevde en händelse som erbjöd glädje, och att denna erfarenhet fick henne att evangelisera i sin omgivning. Han sade att kvinnan vid brunnen, som försökte möta en längtan efter ett liv utan sorg och smärta med det som aldrig kan ge långsiktig tillfredsställelse, påminner om människor i vår tid, för vilka sådant som exempelvis droger och materiell rikedom blir sätt att hantera svaghet och smärta.

”Vi är ofta beredda att pröva vad som helst som kan hjälpa oss att känna oss bättre, men i slutändan kommer det ändå inte att betyda någonting för att tillfredsställa oss. Precis som när Jesus först frågade sina lärjungar ’Vad söker ni?’, ber han nu kvinnan vid brunnen att försöka identifiera sin verkliga törst.” Ärkebiskop Pierre framhöll sedan att Jesus möter kvinnan med sanningen att han är det som, till skillnad från det som hon tidigare satt sitt hopp till, kan uppfylla hennes drömmar. Snarare, menade ärkebiskopen, ledde mötet med Kristus ”henne till att upptäcka sin egen mänsklighet och därmed möjligheter för framtiden”.

På samma sätt, fortsatte nuntien, gör Kristus det möjligt för människor att fälla riktiga omdömen om världen och att göra distinktionen mellan tillfällig tillfredsställelse och verkligt varande lycka, liksom mellan gott och ont. Denna förmåga är i sig en mäktig handling som rättfärdiggör tron för andra. Emellertid måste den sträcka sig längre än kunskapen om doktriner och istället bli till ett glädjefullt kristet vittnesbörd. ”En återuppväckt mänsklighet har förmågan att se – inte bara med ögonen utan med hjärtat” och det glädjefulla kristna vittnesbördet visar Kristus attraktivitet på ett sätt som får andra att fråga sig: ’Vad driver den personen, vad får den personen att agera?’”

Catholic News Agency, 2018-08-20

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett tal inför den katolska lekmannarörelsen Comunione e Liberazione [på svenska ungefär “Gemenskap och befrielse”, övers. anm.] som under denna vecka samlas till ett stort internationellt möte i den italienska staden Rimini, sade Vatikanens nuntie [dvs ambassadör,  övers. anm.] i USA, ärkebiskop Christophe Pierre, i söndags att många i vår tid glömmer att verklig kristen tro bidrar positivt till historien och möjliggör mänsklig mognad och utveckling.

”När vi möter förändring, konflikt, relativism och dystra utsikter om framtiden, börjar människor misströsta under det dagliga livets bördor och glömmer hur de ska vara aktörer i historien”, sade ärkebiskop Pierre. ”Att möta Kristus och förändras av honom – hjärtats revolution – är vad som får historiens hjul att snurra! Det är den verkliga revolutionen!”

Temat för årets samling, där flera hundra tusen deltagare deltar, är ”Kraften som förändrar historien gör människan lycklig”. Ärkebiskop Pierres öppningsanförande inleddes med en reflektion över berättelsen i Johannesevangeliet om Jesus och hans möte med den samariska kvinnan vid brunnen (Joh 4). Nuntien underströk att kvinnan upplevde en händelse som erbjöd glädje, och att denna erfarenhet fick henne att evangelisera i sin omgivning. Han sade att kvinnan vid brunnen, som försökte möta en längtan efter ett liv utan sorg och smärta med det som aldrig kan ge långsiktig tillfredsställelse, påminner om människor i vår tid, för vilka sådant som exempelvis droger och materiell rikedom blir sätt att hantera svaghet och smärta.

”Vi är ofta beredda att pröva vad som helst som kan hjälpa oss att känna oss bättre, men i slutändan kommer det ändå inte att betyda någonting för att tillfredsställa oss. Precis som när Jesus först frågade sina lärjungar ’Vad söker ni?’, ber han nu kvinnan vid brunnen att försöka identifiera sin verkliga törst.” Ärkebiskop Pierre framhöll sedan att Jesus möter kvinnan med sanningen att han är det som, till skillnad från det som hon tidigare satt sitt hopp till, kan uppfylla hennes drömmar. Snarare, menade ärkebiskopen, ledde mötet med Kristus ”henne till att upptäcka sin egen mänsklighet och därmed möjligheter för framtiden”.

På samma sätt, fortsatte nuntien, gör Kristus det möjligt för människor att fälla riktiga omdömen om världen och att göra distinktionen mellan tillfällig tillfredsställelse och verkligt varande lycka, liksom mellan gott och ont. Denna förmåga är i sig en mäktig handling som rättfärdiggör tron för andra. Emellertid måste den sträcka sig längre än kunskapen om doktriner och istället bli till ett glädjefullt kristet vittnesbörd. ”En återuppväckt mänsklighet har förmågan att se – inte bara med ögonen utan med hjärtat” och det glädjefulla kristna vittnesbördet visar Kristus attraktivitet på ett sätt som får andra att fråga sig: ’Vad driver den personen, vad får den personen att agera?’”

Catholic News Agency, 2018-08-20