Johannesevangeliet

Filter

Datumintervall
Datumintervall
I ett tal inför den katolska lekmannarörelsen Comunione e Liberazione [på svenska ungefär “Gemenskap och befrielse”, övers. anm.] som under denna vecka samlas till ett stort internationellt möte i den...
av STEN HIDAL I en debatt för en tid sedan hördes en teolog säga om ett argument hämtat från det fjärde evangeliet: ”Ja, det är Johannes!” Tanken föreföll vara, att...
Ordförande för pakistanska biskopskonferensen, ärkebiskop Joseph Coutts, har observerat en trend mot islamisering i landet. De påtryckningar, som några få extremister utövar på regeringen, utgör en fara för demokratin och...
PER BESKOW En intervju med den tippade ärkebiskopen Antje Jackelén har vållat en hel del förvirring och är i behov av mer teologisk reflexion. Till en del beror det på...
Bluffakturor och skumma erbjudanden är inte direkt någon nyhet. Särskilt inte när dessa kommer från för kunden okända eller rentav oidentifierbara företag. Det jag istället vill lyfta fram här är...