Mer klarhet om Jesus önskas

PER BESKOW

En intervju med den tippade ärkebiskopen Antje Jackelén har vållat en hel del förvirring och är i behov av mer teologisk reflexion. Till en del beror det på henne själv genom att hon har uttalat sig alltför kortfattat och oklart i väsentliga frågor. Låt mig ta några ställen i tur och ordning.

Jesus säger (i Johannesevangeliet 14:6): ”Jag är vägen, sanningen och livet”, och Jackelén tycks tolka det så att han är en av flera vägar till livet. Hon gör en poäng av att den omedelbara fortsättningen, ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”, står i just Johannesevangeliet. Är detta kanske en antydan om att detta skall anses ha lägre auktoritet än de övriga evangelierna? Det är en tanke som drevs av liberala teologer i början av förra seklet men som knappast har relevans i dag.

Men låt oss då i stället se på Matteusevangeliet (11:27): ”Allt har min Fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” Hur går det att förklara bort detta? Man kan faktiskt inte förneka att Nya testamentet i sin helhet framställer Jesus som den enda vägen till att verkligt lära känna Gud. Ingen är tvingad att tro på detta, men om man skall uppträda som en företrädare för evangeliet så vållar det bekymmer. Man måste åtminstone förklara det närmare.

Det tycks som om huvudintentionen är att skruva ner tron på Jesu särställning i historien. Är det en rädsla för att vi skulle missakta medlemmar av andra religioner? Så verkar det i uttalandet att ”judar, muslimer och kristna har samma Gud”. Det är ju en självklarhet. Judarna och de kristna är Bibelns folk och muslimerna räknar Abraham som sin fader. Men det kommer i ett sammanhang som får det att se ut som relativism, och har olyckligt nog fått hennes kritiker att förneka det.

Vi måste se detta i ett större sammanhang. Enligt kristen uppfattning är det inte fråga om olika åsiktspaket, utan om Guds uppenbarelse av sig själv till människorna. Vi får då börja ännu en gång med (det kanske förkättrade) Johannesevangeliet i själva dess början: ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. … Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till” (Joh 1:1, 3) och dess fortsättning: ”Och Ordet blev människa” (egentligen ”kött”, 1:14). Jesus framställs alltså inte som en vis profet med de begränsningar som tillhör allt skapat. Det är Gud själv som uppenbarar sig genom Jesus Kristus, och inte bara hans lärjungar utan allt skapat är beroende av hans existens. Fantastiskt? Ja, men det är faktiskt vad det står.

Detta gör oss inte mer inskränkta utan tvärtom. Det betyder att alla människor, inte bara de kristna, är beroende av honom för sitt liv och sin väg till Gud. Han uppenbarar Guds oändliga kärlek och godhet mot oss alla. Gud har i varje människa nedlagt en dragning till honom fastän den ofta är undertryckt, och han vill ”att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen”. (1 Tim 2:4) Han har uppenbarat sin fullkomliga kärleksvilja genom Jesus, som är hans ende Son, och vill vi vara hans, måste vi hålla oss till honom. Det innebär inte alls att de som inte är kristna är oälskade av Gud, men det är vår uppgift att vittna om Jesus som ger oss en direkt inblick i Faderns hjärta. ”Den som har sett mig har sett Fadern.” (Joh 14:9)

När Jesus kommer med fördömande ord mot andra gäller det inte dem som står utanför hans gemenskap och som inte har fått del av hela uppenbarelsen. Det handlar om de som är onda och självupptagna och inte ser till andras behov, de som hycklande framställer sig själva som rättfärdiga och inte minst de som alltid är villiga att döma andra.

Så till Jackeléns uttalande om jungfrufödelsen, som hon reducerar till en rent biologisk frågeställning. Men den är mer än så, för om hon till exempel dömer ut bebådelseberättelsen hos Lukas är det mycket som går förlorat. Fick Maria från början veta att hon skulle föda Guds son till världen, eller vad det något som hon kom på senare? Och hennes viljeförklaring, ”Må det ske med mig som du har sagt”, som har spelat så stor roll i kristen teologi, är det också ett påhitt? Då faller väl också inkarnationen bort, och detta att Jesus kallas Guds son blir då också mytologi. ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig” (Luk 1:35), är det något som man bara senare berättade för att ge Jesus en särställning?

Jag anklagar inte Ante Jackelén för någonting och vill inte döma henne, för jag vet för litet, men nog kunde hon uttrycka sig på ett mer begripligt sätt. Inte minst vore det intressant att få veta vad hon verkligen tror på och inte bara vad hon avvisar.

Per Beskow 2013-10-12

Se Maria Ludvigssons ledarartikel Är inte Kristus kyrkans usp? i Svenska Dagbladet 2013-10-12 (i papperstidningen 2013-10-13)

Läs även här och här och här om ledamoten i Svenska kyrkans läronämnd, prästen och professorn Eva Hambergs beslut att hoppa av sitt uppdrag, och begäran om utträde ur Svenska kyrkan.

https://www.dagen.se/opinion/ledare/skrivs-nytt-kapitel-i-kyrkohistorien/

https://www.dagen.se/nyheter/antje-jackel-n-vacker-starka-kanslor/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

PER BESKOW

En intervju med den tippade ärkebiskopen Antje Jackelén har vållat en hel del förvirring och är i behov av mer teologisk reflexion. Till en del beror det på henne själv genom att hon har uttalat sig alltför kortfattat och oklart i väsentliga frågor. Låt mig ta några ställen i tur och ordning.

Jesus säger (i Johannesevangeliet 14:6): ”Jag är vägen, sanningen och livet”, och Jackelén tycks tolka det så att han är en av flera vägar till livet. Hon gör en poäng av att den omedelbara fortsättningen, ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”, står i just Johannesevangeliet. Är detta kanske en antydan om att detta skall anses ha lägre auktoritet än de övriga evangelierna? Det är en tanke som drevs av liberala teologer i början av förra seklet men som knappast har relevans i dag.

Men låt oss då i stället se på Matteusevangeliet (11:27): ”Allt har min Fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” Hur går det att förklara bort detta? Man kan faktiskt inte förneka att Nya testamentet i sin helhet framställer Jesus som den enda vägen till att verkligt lära känna Gud. Ingen är tvingad att tro på detta, men om man skall uppträda som en företrädare för evangeliet så vållar det bekymmer. Man måste åtminstone förklara det närmare.

Det tycks som om huvudintentionen är att skruva ner tron på Jesu särställning i historien. Är det en rädsla för att vi skulle missakta medlemmar av andra religioner? Så verkar det i uttalandet att ”judar, muslimer och kristna har samma Gud”. Det är ju en självklarhet. Judarna och de kristna är Bibelns folk och muslimerna räknar Abraham som sin fader. Men det kommer i ett sammanhang som får det att se ut som relativism, och har olyckligt nog fått hennes kritiker att förneka det.

Vi måste se detta i ett större sammanhang. Enligt kristen uppfattning är det inte fråga om olika åsiktspaket, utan om Guds uppenbarelse av sig själv till människorna. Vi får då börja ännu en gång med (det kanske förkättrade) Johannesevangeliet i själva dess början: ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. … Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till” (Joh 1:1, 3) och dess fortsättning: ”Och Ordet blev människa” (egentligen ”kött”, 1:14). Jesus framställs alltså inte som en vis profet med de begränsningar som tillhör allt skapat. Det är Gud själv som uppenbarar sig genom Jesus Kristus, och inte bara hans lärjungar utan allt skapat är beroende av hans existens. Fantastiskt? Ja, men det är faktiskt vad det står.

Detta gör oss inte mer inskränkta utan tvärtom. Det betyder att alla människor, inte bara de kristna, är beroende av honom för sitt liv och sin väg till Gud. Han uppenbarar Guds oändliga kärlek och godhet mot oss alla. Gud har i varje människa nedlagt en dragning till honom fastän den ofta är undertryckt, och han vill ”att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen”. (1 Tim 2:4) Han har uppenbarat sin fullkomliga kärleksvilja genom Jesus, som är hans ende Son, och vill vi vara hans, måste vi hålla oss till honom. Det innebär inte alls att de som inte är kristna är oälskade av Gud, men det är vår uppgift att vittna om Jesus som ger oss en direkt inblick i Faderns hjärta. ”Den som har sett mig har sett Fadern.” (Joh 14:9)

När Jesus kommer med fördömande ord mot andra gäller det inte dem som står utanför hans gemenskap och som inte har fått del av hela uppenbarelsen. Det handlar om de som är onda och självupptagna och inte ser till andras behov, de som hycklande framställer sig själva som rättfärdiga och inte minst de som alltid är villiga att döma andra.

Så till Jackeléns uttalande om jungfrufödelsen, som hon reducerar till en rent biologisk frågeställning. Men den är mer än så, för om hon till exempel dömer ut bebådelseberättelsen hos Lukas är det mycket som går förlorat. Fick Maria från början veta att hon skulle föda Guds son till världen, eller vad det något som hon kom på senare? Och hennes viljeförklaring, ”Må det ske med mig som du har sagt”, som har spelat så stor roll i kristen teologi, är det också ett påhitt? Då faller väl också inkarnationen bort, och detta att Jesus kallas Guds son blir då också mytologi. ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig” (Luk 1:35), är det något som man bara senare berättade för att ge Jesus en särställning?

Jag anklagar inte Ante Jackelén för någonting och vill inte döma henne, för jag vet för litet, men nog kunde hon uttrycka sig på ett mer begripligt sätt. Inte minst vore det intressant att få veta vad hon verkligen tror på och inte bara vad hon avvisar.

Per Beskow 2013-10-12

Se Maria Ludvigssons ledarartikel Är inte Kristus kyrkans usp? i Svenska Dagbladet 2013-10-12 (i papperstidningen 2013-10-13)

Läs även här och här och här om ledamoten i Svenska kyrkans läronämnd, prästen och professorn Eva Hambergs beslut att hoppa av sitt uppdrag, och begäran om utträde ur Svenska kyrkan.

https://www.dagen.se/opinion/ledare/skrivs-nytt-kapitel-i-kyrkohistorien/

https://www.dagen.se/nyheter/antje-jackel-n-vacker-starka-kanslor/