Per Beskow

Ett gudlöst folk?

av PER BESKOW En ständigt upprepad fras i medierna är att svenska folket är världens mest sekulariserade. Hur det förhåller sig med detta är inte så säkert – det kan finnas andra alternativ om man ser efter. Men som frasen…

Jesus i kyrkan

PER BESKOW I samband med Svenska kyrkans val av ny ärkebiskop har inomkyrkliga motsättningar kommit i dagen. Det talas om att kyrkan håller på att spricka, och tonläget kan bli betydligt högre än vanligt. Biskop Åke Bonniers hätska utfall mot…

Hets, hädelse och hån

PER BESKOW Begreppet ”hets mot folkgrupp” har på sistone använts på ett oprecist och ibland missvisande sätt som inte går att tillämpa juridiskt. Hovrättens frikännande av pingstpastorn Åke Green för hets mot folkgrupp måste ur den synvinkeln anses vara rätt….