Kristen mission i Sverige på 900-talet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av PER BESKOW Utgrävningen nu i sommar av den stora begravningsplatsen nära Varnhems klosterkyrka i Västergötland har lett till sensationella resultat. Vid en utgrävning år 2005 fann man lämningar av en stenkyrka som dateras till omkring 1050. Med hjälp av georadar har man sedan kunnat lokalisera omkring 3000 gravar som ligger omkring kyrkan, och av dem har ett tjugotal nu blivit utgrävda. Det visar sig att det i samtliga fall rör sig om kristna gravar, och att de inte har några nedlagda gravgåvor. Kvinnor och män ligger åtskilda, och de är alla orienterade så att de avlidna blickar mot öster. Mest överraskande är att en stor del av gravarna är från 900-talet, och några kanske till och med så gamla som från 800-talet. Ansvarig för utgrävningarna är Västergötlands museum.

Det brukar heta att vår kristna historia (efter Ansgars kortvariga mission i Birka i början av 800-talet) inleddes med att Olof Skötkonung döptes i Husaby källa år 1020. Men den tidsangivelsen är alltför sen – vissa av hans mynt visar nämligen att han var kristen redan år 995. Men genom de nya utgrävningarna förs vi alltså ännu längre tillbaka i tiden när det gäller spåren av tidig kristendom i Sverige. Varnhem var vid denna tid en viktig handelsort med många utländska kontakter, inte minst med England, vilket framgår av mängden angelsaxiska mynt som har påträffats. Kristet gravskick behöver dock inte nödvändigtvis betyda att det fanns en kristen församling på platsen. Sådana som blivit döpta i utlandet kan ha fört med sig gravskicket hem som en sedvänja att ta efter.

En träkyrka har föregått stenkyrkan, vilket vi ser av stolphål. Intill ett murverk från 1000-talet som föregått stenkyrkan finner vi kvarlevorna av en präst. På hans bröst ligger en altarsten av porfyr. Sådana brukade man använda vid mässfirandet om det inte fanns någon kyrka med invigt altare, och stenen har säkert haft sin användning på så sätt. När Varnhem fick präst och kyrka är svårt att fastställa, men det är ganska säkert att den kristna missionen i området kom från England.

Jag har själv en hypotes om detta som enligt min mening borde prövas. Håkon Adalsteinsfostre var kung i Norge från 934 till 960/61. Han har sitt namn av att han som ung skickades till England för att få sin kungliga uppfostran vid kung Athelstans hov. Han döptes där, och då han tog makten i Norge gjorde han ansträngningar för att kristna landet, men utan någon större framgång. Till hans maktsfär hörde Vestlandet och den svenska västkusten ner till Själland. Det heter att han sände präster (säkert från England) och byggde kyrkor i nya områden, och där har väl Varnhem legat bra till genom sina etablerade engelska förbindelser. Efter hans död har denna engelska mission försvagats tills den förnyades av Olof Skötkonung en kort tid före år 1000. Men om detta kanske nya utgrävningar och dateringar kan ge bättre besked framöver.

Per Beskow 2015-07-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av PER BESKOW Utgrävningen nu i sommar av den stora begravningsplatsen nära Varnhems klosterkyrka i Västergötland har lett till sensationella resultat. Vid en utgrävning år 2005 fann man lämningar av en stenkyrka som dateras till omkring 1050. Med hjälp av georadar har man sedan kunnat lokalisera omkring 3000 gravar som ligger omkring kyrkan, och av dem har ett tjugotal nu blivit utgrävda. Det visar sig att det i samtliga fall rör sig om kristna gravar, och att de inte har några nedlagda gravgåvor. Kvinnor och män ligger åtskilda, och de är alla orienterade så att de avlidna blickar mot öster. Mest överraskande är att en stor del av gravarna är från 900-talet, och några kanske till och med så gamla som från 800-talet. Ansvarig för utgrävningarna är Västergötlands museum.

Det brukar heta att vår kristna historia (efter Ansgars kortvariga mission i Birka i början av 800-talet) inleddes med att Olof Skötkonung döptes i Husaby källa år 1020. Men den tidsangivelsen är alltför sen – vissa av hans mynt visar nämligen att han var kristen redan år 995. Men genom de nya utgrävningarna förs vi alltså ännu längre tillbaka i tiden när det gäller spåren av tidig kristendom i Sverige. Varnhem var vid denna tid en viktig handelsort med många utländska kontakter, inte minst med England, vilket framgår av mängden angelsaxiska mynt som har påträffats. Kristet gravskick behöver dock inte nödvändigtvis betyda att det fanns en kristen församling på platsen. Sådana som blivit döpta i utlandet kan ha fört med sig gravskicket hem som en sedvänja att ta efter.

En träkyrka har föregått stenkyrkan, vilket vi ser av stolphål. Intill ett murverk från 1000-talet som föregått stenkyrkan finner vi kvarlevorna av en präst. På hans bröst ligger en altarsten av porfyr. Sådana brukade man använda vid mässfirandet om det inte fanns någon kyrka med invigt altare, och stenen har säkert haft sin användning på så sätt. När Varnhem fick präst och kyrka är svårt att fastställa, men det är ganska säkert att den kristna missionen i området kom från England.

Jag har själv en hypotes om detta som enligt min mening borde prövas. Håkon Adalsteinsfostre var kung i Norge från 934 till 960/61. Han har sitt namn av att han som ung skickades till England för att få sin kungliga uppfostran vid kung Athelstans hov. Han döptes där, och då han tog makten i Norge gjorde han ansträngningar för att kristna landet, men utan någon större framgång. Till hans maktsfär hörde Vestlandet och den svenska västkusten ner till Själland. Det heter att han sände präster (säkert från England) och byggde kyrkor i nya områden, och där har väl Varnhem legat bra till genom sina etablerade engelska förbindelser. Efter hans död har denna engelska mission försvagats tills den förnyades av Olof Skötkonung en kort tid före år 1000. Men om detta kanske nya utgrävningar och dateringar kan ge bättre besked framöver.

Per Beskow 2015-07-30