Vatikanradions reflektion över Evangelii gaudium

Thomas Idergard har för Vatikanradions skandinaviska redaktions räkning bidragit med en reflektion över påven Franciskus apostoliska skrivelse Evangelii gaudium. Du kan läsa artikeln (”Påven Franciskus, hans program och den katolska socialläran – vad kan en läsning av ”Evangelii Gaudium” säga oss?) här

Red. Signum 2014-01-19

https://sv.radiovaticana.va/news/2014/01/17/påven_franciskus,_hans_program_och_den_katolska_socialläran_–_vad_kan/sv1-764790