Vi får inte vara rädda för att lära oss mer

Sextio kandidatstudenter och doktorander från hela världen samlas 4–29 juni till sommarkurs vid Vatikanens observatorium. Kursen har temat Stellar Variability in the Era of Large Surveys och behandlar hur våra möjligheter att samla oerhörda mängder data påverkar den astronomiska forskningen.

På torsdagen fick kursdeltagarna träffa påven, som särskilt betonade att vi måste våga erkänna att det finns mycket vi inte vet. ”Att känna till universum, åtminstone delvis, att veta vad vi vet och vad vi inte vet, och hur vi kan öka vår kunskap – det är forskarens uppdrag”, sade påven. ”Som såväl forskare som troende måste vi börja med att erkänna att det finns mycket vi inte vet.” Vi ska dock inte slå oss till ro med detta erkännande. ”Samtidigt som vi aldrig får tro att vi vet allt, får vi inte heller vara rädda att lära oss mer.”

Saturnus, bild tagen av Voyager 1.

Metafysiken ger oss ett perspektiv som tillåter en första orsak, dold från alla mätmöjligheter. Trons blick öppnar oss för Guds uppenbarelse. Att harmonisera dessa kunskapslager med det forskningen avslöjar, förklarade påven, leder till förståelse och förhoppningsvis visdom.

Den typen av sammankomsten som sommarkursen vid observatoriet är, med människor av olika bakgrund, kultur, nationalitet och forskningsfält, kan ge samarbete som hjälper oss att ”utveckla en gemensam förståelse av universum.”

Påven lyfte fram de arbetsmetoder som används för att hantera datamängderna inom den astronomiska forskningen, genom samarbeten mellan enskilda och mellan hela länder, som en modell för datahantering som kan hjälpa också den som själv känner sig överväldigad av dataflödet på Internet och sociala medier. Genom samarbete, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelande kan informationsrevolutionen hanteras.

Red. 2018-06-15

Källa: Vatican News, Vatikanobservatoriet, via länkarna här och här

Bilder från universum finns på NASA:s hemsida via länken här