Vietnam: Fängslad katolsk advokat hungerstrejkar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolske advokaten och dissidenten Le Quoc Quan [se foto], som sitter fängslad i Vietnams huvudstad Hanoi, har inlett en hungerstrejk i avvaktan på att hans resningsansökan skall behandlas den 18 februari och som en protest mot fängelseledningens vägran att förse honom med såväl juridisk som religiös litteratur, inklusive Bibeln. Enligt brodern, Le Quoc Quyet, som han fick träffa i Hanois fängelse Nr 1 den 7 februari, har han beslutat sig för att vägra äta tills hans mål kommer upp i rätten. ”Quan berättade för mig att han inledde hungerstrejken redan den 2 februari”, bekräftade brodern, ”sedan han begärt juridiska handböcker för att studera inför målet, vid vilket han avser själv föra sin talan. Han hade också begärt en Bibel samt möjligheten att träffa en präst.” Sedan han fängslades den 2 december har han inte fått träffa en präst och fängelseledningen har nyligen skärpt sin hållning genom att förvägra honom skrivmaterial.

Människorättsaktivister har vid flera tillfällen betonat att hans fängelsedom bara är ett sätt för de vietnamesiska kommunisterna att tysta en av de mest auktoritativa rösterna bland de oppositionella, därtill en praktiserande katolik som kämpar för religionsfrihet. Från sin cell har han skrivit ett öppet brev, i vilket han uttryckt sin starka tro på det vietnamesiska folkets framtid och tackat för det stöd han fått.

I egenskap av att vara den viktigaste och mest välkände katolske aktivisten i Vietnam har han varit fängslad upprepade gånger, senast 2012, anklagad på falska grunder för ”undandragande av skatt”. Domen föll den 2 oktober och löd på 30 månaders fängelse och höga böter på 56 000 US-dollar, efter en snabb rättegång på endast två timmar. Internationella organisationer, grupper av katolska aktivister och representanter för de viktigaste religionerna i Vietnam har uppträtt till hans försvar.

Le Quoc Quans fall, liksom fallen för Cu Huy Ha Vu, och dussintals andra bloggare och aktivister som sitter fängslade vittnar om de kommunistiska ledarnas undertryckande av varje form av intern opposition, fastän regimen påstår att den förbättrat de mänskliga rättigheterna. Delegater från Vietnam, som deltog i ett möte i Genève med FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter (UNHRC), hävdade att man genomfört de förbättringar som krävdes vid föregående möte. Biträdande utrikesministern tillade dessutom att ”Vietnam alltid respekterat mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet, press- och informationsfrihet, religionsfrihet, fångars rättigheter och ’medborgarnas socioekonomiska frihet’”.

Trots denna proklamation höjs många röster mot det kommunistiska ledarskapet i Hanoi. En arbetsgrupp inom UNHRC har till regeringen i Vietnam överlämnat en lista på 227 punkter, med rekommendationer inom fem olika områden, i syfte att få till stånd verkliga förbättringar av mänskliga rättigheter. Regeringen skall med ledning av dem komma med konkreta svar vid nästa möte i gruppen, som skall äga rum i juni nästa år, vid rådets 26:e session.

Hanoi (AsiaNews) 2014-02-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolske advokaten och dissidenten Le Quoc Quan [se foto], som sitter fängslad i Vietnams huvudstad Hanoi, har inlett en hungerstrejk i avvaktan på att hans resningsansökan skall behandlas den 18 februari och som en protest mot fängelseledningens vägran att förse honom med såväl juridisk som religiös litteratur, inklusive Bibeln. Enligt brodern, Le Quoc Quyet, som han fick träffa i Hanois fängelse Nr 1 den 7 februari, har han beslutat sig för att vägra äta tills hans mål kommer upp i rätten. ”Quan berättade för mig att han inledde hungerstrejken redan den 2 februari”, bekräftade brodern, ”sedan han begärt juridiska handböcker för att studera inför målet, vid vilket han avser själv föra sin talan. Han hade också begärt en Bibel samt möjligheten att träffa en präst.” Sedan han fängslades den 2 december har han inte fått träffa en präst och fängelseledningen har nyligen skärpt sin hållning genom att förvägra honom skrivmaterial.

Människorättsaktivister har vid flera tillfällen betonat att hans fängelsedom bara är ett sätt för de vietnamesiska kommunisterna att tysta en av de mest auktoritativa rösterna bland de oppositionella, därtill en praktiserande katolik som kämpar för religionsfrihet. Från sin cell har han skrivit ett öppet brev, i vilket han uttryckt sin starka tro på det vietnamesiska folkets framtid och tackat för det stöd han fått.

I egenskap av att vara den viktigaste och mest välkände katolske aktivisten i Vietnam har han varit fängslad upprepade gånger, senast 2012, anklagad på falska grunder för ”undandragande av skatt”. Domen föll den 2 oktober och löd på 30 månaders fängelse och höga böter på 56 000 US-dollar, efter en snabb rättegång på endast två timmar. Internationella organisationer, grupper av katolska aktivister och representanter för de viktigaste religionerna i Vietnam har uppträtt till hans försvar.

Le Quoc Quans fall, liksom fallen för Cu Huy Ha Vu, och dussintals andra bloggare och aktivister som sitter fängslade vittnar om de kommunistiska ledarnas undertryckande av varje form av intern opposition, fastän regimen påstår att den förbättrat de mänskliga rättigheterna. Delegater från Vietnam, som deltog i ett möte i Genève med FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter (UNHRC), hävdade att man genomfört de förbättringar som krävdes vid föregående möte. Biträdande utrikesministern tillade dessutom att ”Vietnam alltid respekterat mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet, press- och informationsfrihet, religionsfrihet, fångars rättigheter och ’medborgarnas socioekonomiska frihet’”.

Trots denna proklamation höjs många röster mot det kommunistiska ledarskapet i Hanoi. En arbetsgrupp inom UNHRC har till regeringen i Vietnam överlämnat en lista på 227 punkter, med rekommendationer inom fem olika områden, i syfte att få till stånd verkliga förbättringar av mänskliga rättigheter. Regeringen skall med ledning av dem komma med konkreta svar vid nästa möte i gruppen, som skall äga rum i juni nästa år, vid rådets 26:e session.

Hanoi (AsiaNews) 2014-02-10