Vatikanens statssekreterare: ”Den romerska kurian måste bli effektivare”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mindre byråkrati i Vatikanen, det kräver den Vatikanens nye statssekreterare, ärkebiskop Pietro Parolin. Den romerska kurian måste bli ”smal och smidig, mindre byråkratisk och mer effektiv”, säger han i en intervju i den italienska dagstidningen Avvenires söndagsnummer. Samtalet med Avvenire är den första större intervju med en italiensk dagstidning som Parolin har gett sedan han i oktober förra året tillträde sin tjänst som statsekreterare och därmed blev en av påven Franciskus närmaste medarbetare. Parolin, som mellan 2002 och 2009 var ställföreträdande utrikesminister för Vatikanen, kommer att upphöjas till kardinal den 22 februari, och han hoppas på en ny dialog med den kinesiska ledningen i Peking.

Kurian måste tjäna som instrument för påven och biskoparna för en ”kyrka av i dag”, som har förändrats i grunden. Samtidigt vänder sig italienaren Parolin mot en överdrivet negativ bild av förhållandena i Vatikanen. Kurian framställs ofta alltför snabbt och vinklat som en plats för konspirationer och maktkamper, beklagar statssekreteraren.

I synnerhet statssekretariatet bör i förverkligandet av påven Franciskus själavårdinriktade inriktning bli en ”modell för hela kyrkan”, menar Parolin i intervjun. Det finns i kurian, liksom överallt där makt samlas, en risk för att den missbrukas, medger ärkebiskopen. Därför räcker det inte med att endast reformera strukturerna utan det krävs också en ”ständig personlig omvändelse”, framhåller Parolin.

Franciskus tillsatte förra året ett kardinalsråd för kuriereformer. Detta kommer att sammanträda under denna vecka i Vatikanen för tredje gången. Inom den romerska kurian är för närvarande cirka 2 800 medarbetare verksamma.

Om relationen till Kina säger Parolin i intervjun, att det efter valet av påven Franciskus på senare tid gått att märka signaler om ”förnyad uppmärksamhet” från Peking.”Vi hoppas verkligen att ömsesidigt förtroende och ömsesidig förståelse mellan parterna ska kunna konkretiseras i en konstruktiv dialog med den högsta politiska ledningen.”

Förhållandet mellan Rom och Peking är ytterst komplicerat. Den kinesiska ledningen erkänner endast den statligt kontrollerade Patriotiska föreningen för Kinas katoliker, som dock påven inte erkänner. De påvetrogna katolikerna, som inte accepterar Pekings inblandning i kyrkan inre angelägenheter, lever underjordiskt. I fjol vigdes, efter påtryckningar för landets ledning, återigen biskopar utan påvligt godkännande.

Kathpress 2014-02-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mindre byråkrati i Vatikanen, det kräver den Vatikanens nye statssekreterare, ärkebiskop Pietro Parolin. Den romerska kurian måste bli ”smal och smidig, mindre byråkratisk och mer effektiv”, säger han i en intervju i den italienska dagstidningen Avvenires söndagsnummer. Samtalet med Avvenire är den första större intervju med en italiensk dagstidning som Parolin har gett sedan han i oktober förra året tillträde sin tjänst som statsekreterare och därmed blev en av påven Franciskus närmaste medarbetare. Parolin, som mellan 2002 och 2009 var ställföreträdande utrikesminister för Vatikanen, kommer att upphöjas till kardinal den 22 februari, och han hoppas på en ny dialog med den kinesiska ledningen i Peking.

Kurian måste tjäna som instrument för påven och biskoparna för en ”kyrka av i dag”, som har förändrats i grunden. Samtidigt vänder sig italienaren Parolin mot en överdrivet negativ bild av förhållandena i Vatikanen. Kurian framställs ofta alltför snabbt och vinklat som en plats för konspirationer och maktkamper, beklagar statssekreteraren.

I synnerhet statssekretariatet bör i förverkligandet av påven Franciskus själavårdinriktade inriktning bli en ”modell för hela kyrkan”, menar Parolin i intervjun. Det finns i kurian, liksom överallt där makt samlas, en risk för att den missbrukas, medger ärkebiskopen. Därför räcker det inte med att endast reformera strukturerna utan det krävs också en ”ständig personlig omvändelse”, framhåller Parolin.

Franciskus tillsatte förra året ett kardinalsråd för kuriereformer. Detta kommer att sammanträda under denna vecka i Vatikanen för tredje gången. Inom den romerska kurian är för närvarande cirka 2 800 medarbetare verksamma.

Om relationen till Kina säger Parolin i intervjun, att det efter valet av påven Franciskus på senare tid gått att märka signaler om ”förnyad uppmärksamhet” från Peking.”Vi hoppas verkligen att ömsesidigt förtroende och ömsesidig förståelse mellan parterna ska kunna konkretiseras i en konstruktiv dialog med den högsta politiska ledningen.”

Förhållandet mellan Rom och Peking är ytterst komplicerat. Den kinesiska ledningen erkänner endast den statligt kontrollerade Patriotiska föreningen för Kinas katoliker, som dock påven inte erkänner. De påvetrogna katolikerna, som inte accepterar Pekings inblandning i kyrkan inre angelägenheter, lever underjordiskt. I fjol vigdes, efter påtryckningar för landets ledning, återigen biskopar utan påvligt godkännande.

Kathpress 2014-02-09