Patriotiska föreningen

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av HEINZ WERNER WESSLER Berömda jesuiter hör till kristendomens förkämpar i Kina. Visserligen tillhör endast en liten minoritet av folket officiellt någon de kristna samfunden, men rent allmänt räknar man...
av FREDRIK FÄLLMAN – Om anpassning och sinisering av religion i folkrepubliken Kina. I folkrepubliken Kinas grundlag från 1982 (senast reviderad 2018) handlar paragraf 36 om religion. Staten förbinder sig att...
Det provisoriska avtalet mellan Heliga stolen och Kina har fått ett blandat mottagande sedan påven Franciskus beslutat att godkänna sju biskopar som vigts utan att ha mottagit det s.k. apostoliska...
Den pensionerade biskopen av Hongkong, kardinal Joseph Zen Ze-kiun har skarpt kritiserat Vatikanens ”nr 2”, enligt den Bonn-baserade nyhetssajten katholisch.se. ”Kardinal Pietro Parolins intervju är full av felaktiga åsikter”, skrev...
Efter år av förhandlingar mellan Kina och Vatikanen har man nu enligt uppgift nått en ”preliminär överenskommelse” som kommer att leda fram till ett avtal när det gäller biskopsutnämningar. Det...
Enligt Vatikanens uppfattning förs de pågående förhandlingarna med Kina med ”en god vilja” från båda håll. Heliga stolen är särskilt angelägen om att de katolska kineserna ”på ett positivt sätt...
Mindre byråkrati i Vatikanen, det kräver den Vatikanens nye statssekreterare, ärkebiskop Pietro Parolin. Den romerska kurian måste bli ”smal och smidig, mindre byråkratisk och mer effektiv”, säger han i en...
Kommissionen för rättvisa och fred (Justitia et Pax) i Hongkongs stift kräver i The Universal Periodic Review Regarding Religious Freedom in the People’s Republic of China att Förenta nationerna allvarligt...
En grupp av katolska biskopar, präster och lekfolk från Kina uttrycker i ett brev till Benedictus XVI sin tacksamhet för dennes insatser för kyrkans väl i Kina. Nyheten om hans...
Vatikanen har uttryckt oro över den bristande religionsfriheten i Kina, där katoliker hör till de mest framträdande offren. Det senaste fallet rör trakasserierna mot hjälpbiskopen i Shanghai, Thaddeus Ma Daqin....