Vatikanen oroad över trakasserier mot kinesisk biskop

Vatikanen har uttryckt oro över den bristande religionsfriheten i Kina, där katoliker hör till de mest framträdande offren. Det senaste fallet rör trakasserierna mot hjälpbiskopen i Shanghai, Thaddeus Ma Daqin. Enligt den Rom-baserade nyhetsbyrån AsiaNews sitter Ma Daqin i husarrest. Någon säker information om hans situation föreligger inte.

”Beträffande läget för Shanghais hjälpbiskop har Heliga stolen ingen annan information än det som för närvarande rapporteras i medierna”, förklarade Vatikanens talesperson, pater Federico Lombardi i en kommuniké på onsdagen. Lombardi hänvisar i detta sammanhang till kardinal Fernando Filonis artikel, som för en tid sedan publicerades i tidskriften Tripod. Där heter det: ”Situationen i Kina är fortfarande svår. Några biskopar och präster hålls isolerade eller får på andra sätt sin personliga frihet beskuren – såsom nyligen skett med hjälpbiskopen av Shanghai, Ma Daqin, bara därför att han hela tiden ville ägna sig på själavård.”

Filoni framkastar i artikel även frågan: ”Är det med tanke på avsaknaden av religionsfrihet och starka inskränkningar inte hela kyrkans uppdrag att förkunna tron och ge röst åt dem som ingen har?”

Förra veckan återkallade den regimtrogna och av Vatikanen inte erkända Biskopskonferensen för Kinas katolska kyrka utnämningen av Thaddeus Ma Daqin till hjälpbiskop i Shanghai. Patriotiska föreningen för kinesiska katoliker i Kina – som fungerar som utförare av regimens riktlinjer inom kyrkopolitiken – vill dessutom att det i framtiden ska avläggas en statlig trohetsed vid alla biskopsvigningar, heter det i utländska medier.

Ma Daqin distanserade sig offentligt från Patriotiska föreningen vid sin biskopsvigning i juli. Sedan dess sitter han på order av kinesiska myndigheter i husarrest i ett prästseminarium, som officiellt betecknas som klausur. Daqin har där dock vissa friheter, heter det. Sålunda kan han ta emot besökare och varje dag uppdatera sin blogg på en övervakad adress för sociala medier. Men sedan mer än en vecka tillbaka har han inte längre tillåtelse att fira gudstjänst tillsammans med de andra prästerna vid seminariet.

Utnämningar av biskopar är sedan lång tid tillbaka en av de centrala konfliktpunkterna mellan Vatikanen och den kinesiska staten. Vatikanen gör anspråk på att fritt välja biskopar. Kina avvisar detta som en inblandning i inre angelägenheter. Regeringen insisterar på en omfattande kontroll av den katolska kyrkan.

Efter ett långt avbrott vigdes kinesiska biskopar sedan 2007 i regel med godkännande från både Vatikanen och regeringens myndigheter. Men på senare tid har frontlinjerna hårdnat. 2011 vigdes tre biskopar utan Vatikanens godkännande. I november 2011 och april i år mottog två av påven godkända kandidater biskopsvigningen; dock deltog av Rom icke erkända biskopar i ceremonierna.

Katolikerna i Kina är sedan 1950-talet uppdelade i två grupper, den regimtrogna Patriotiska föreningen och den påvetrogna underjordiska kyrkan. Den senare är utsatt för statliga repressalier; flera biskopar och präster sitter i fängelse.

Enligt officiella uppgifter har den katolska kyrkan i Kina 5,7 miljoner medlemmar, enligt inofficiella uppgifter ungefär 12 miljoner. Till den underjordiska kyrkan hör enligt uppskattningar ytterligare 10 miljoner medlemmar.

Kathpress 2012-12-12

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har uttryckt oro över den bristande religionsfriheten i Kina, där katoliker hör till de mest framträdande offren. Det senaste fallet rör trakasserierna mot hjälpbiskopen i Shanghai, Thaddeus Ma Daqin. Enligt den Rom-baserade nyhetsbyrån AsiaNews sitter Ma Daqin i husarrest. Någon säker information om hans situation föreligger inte.

”Beträffande läget för Shanghais hjälpbiskop har Heliga stolen ingen annan information än det som för närvarande rapporteras i medierna”, förklarade Vatikanens talesperson, pater Federico Lombardi i en kommuniké på onsdagen. Lombardi hänvisar i detta sammanhang till kardinal Fernando Filonis artikel, som för en tid sedan publicerades i tidskriften Tripod. Där heter det: ”Situationen i Kina är fortfarande svår. Några biskopar och präster hålls isolerade eller får på andra sätt sin personliga frihet beskuren – såsom nyligen skett med hjälpbiskopen av Shanghai, Ma Daqin, bara därför att han hela tiden ville ägna sig på själavård.”

Filoni framkastar i artikel även frågan: ”Är det med tanke på avsaknaden av religionsfrihet och starka inskränkningar inte hela kyrkans uppdrag att förkunna tron och ge röst åt dem som ingen har?”

Förra veckan återkallade den regimtrogna och av Vatikanen inte erkända Biskopskonferensen för Kinas katolska kyrka utnämningen av Thaddeus Ma Daqin till hjälpbiskop i Shanghai. Patriotiska föreningen för kinesiska katoliker i Kina – som fungerar som utförare av regimens riktlinjer inom kyrkopolitiken – vill dessutom att det i framtiden ska avläggas en statlig trohetsed vid alla biskopsvigningar, heter det i utländska medier.

Ma Daqin distanserade sig offentligt från Patriotiska föreningen vid sin biskopsvigning i juli. Sedan dess sitter han på order av kinesiska myndigheter i husarrest i ett prästseminarium, som officiellt betecknas som klausur. Daqin har där dock vissa friheter, heter det. Sålunda kan han ta emot besökare och varje dag uppdatera sin blogg på en övervakad adress för sociala medier. Men sedan mer än en vecka tillbaka har han inte längre tillåtelse att fira gudstjänst tillsammans med de andra prästerna vid seminariet.

Utnämningar av biskopar är sedan lång tid tillbaka en av de centrala konfliktpunkterna mellan Vatikanen och den kinesiska staten. Vatikanen gör anspråk på att fritt välja biskopar. Kina avvisar detta som en inblandning i inre angelägenheter. Regeringen insisterar på en omfattande kontroll av den katolska kyrkan.

Efter ett långt avbrott vigdes kinesiska biskopar sedan 2007 i regel med godkännande från både Vatikanen och regeringens myndigheter. Men på senare tid har frontlinjerna hårdnat. 2011 vigdes tre biskopar utan Vatikanens godkännande. I november 2011 och april i år mottog två av påven godkända kandidater biskopsvigningen; dock deltog av Rom icke erkända biskopar i ceremonierna.

Katolikerna i Kina är sedan 1950-talet uppdelade i två grupper, den regimtrogna Patriotiska föreningen och den påvetrogna underjordiska kyrkan. Den senare är utsatt för statliga repressalier; flera biskopar och präster sitter i fängelse.

Enligt officiella uppgifter har den katolska kyrkan i Kina 5,7 miljoner medlemmar, enligt inofficiella uppgifter ungefär 12 miljoner. Till den underjordiska kyrkan hör enligt uppskattningar ytterligare 10 miljoner medlemmar.

Kathpress 2012-12-12