Kinesiska katoliker splittrade om det nya avtalet mellan Vatikanen och Kina

Det provisoriska avtalet mellan Heliga stolen och Kina har fått ett blandat mottagande sedan påven Franciskus beslutat att godkänna sju biskopar som vigts utan att ha mottagit det s.k. apostoliska mandatet.

Fader John, tillhörande den underjordiska kommuniteten i stiftet Mindong i Fuijanprovinsen säger att det nu inte finns några skäl för att vägra koncelebrera tillsammans med de irreguljärt vigda biskoparna, som erkänts av påven, ”annars kan man inte tala om lydnad. Vi kan inte vara irrationella”. Han understryker emellertid ”att vara lydig innebär inte nödvändigtvis att man håller med”. Han säger att den underjordiska kommuniteten inte längre kan existera, men han försäkrar att han aldrig kommer att ansluta sig till Chinese Catholic Patriotic Association (CCPA). ”Jag kommer att gå hem när jag blir alltför kränkt för att fortsätta som präst.”

Fader Johns ställningstagande återspeglar inte direkt åsikten hos alla de präster och lekmän som intervjuats av Union of Catholic Asian News och som har starka invändningar mot påvens godkännande av de sju biskoparna enligt avtalet med regimen.

  • Francis, från en öppen kommunitet: ”Kina förtrycker allvarligt alla religioner och kontrollerar alla religionsinslag på internet. Det finns ingen åsiktsfrihet. […] jag kommer aldrig att delta i en mässa firad av en präst som accepterar avtalet.”
  • Mary, från en öppen kommunitet i stiftet Jiangxi: ”Jag kan inte acceptera att kyrkan underkastar sig regimen. Jag anser att påven har fel i det här fallet!
  • Pietro Pan, från en underjordisk kommunitet i Shangdongprovinsen, anser att påven har överlämnat kyrkan i regimens händer: ”Då upphör kyrkan att vara en och helig. […] Innebär det att alla beslut som kyrkan fattat tidigare var felaktiga?”
  • Paul från en underjordisk kommunitet Shijiazhuang i Hebeiprovinsen förkastar avtalet och menar att påven har sålt ut kyrkan till en ateistisk regim.

Alla tillfrågade är emellertid inte lika avvisande:

  • Joseph Zhou från den underjordiska kommuniteten i Nanyang i Henanprovinsen anser däremot att avtalet innebär ett steg framåt för båda parter, låt vara att han är försiktig och pessimistisk inför framtiden. Han hoppas att myndigheterna nu ska frige de arresterade biskoparna och låta dem fullgöra sina pastorala åligganden.
  • Fader Paul från en öppen kommunitet i Guangdong säger sig länge ha längtat efter ett avtal ”så att Heliga stolen kan verka mera pastoralt i kyrkan, särskilt när det gäller prästerna”. Han hoppas på en normalisering av kyrkan i Kina.
  • Paul Wang, en medlem i CCPA i Baotou i Inre Mongoliet, sade att han kommer att lyda påven. ”Det här är vad många väntat på så länge. Det är en frukt av den helige Ande och det är svårt att förbigå […] påven är utsedd av Gud och kan inte ha fel.”
  • Paul Xiao från den öppna kommuniteten i stiftet Cangzhou i Hebeiprovinsen menar att det inte handlar om ett förtryck av kyrkan, utan om att regimen börjat tillämpa lagstiftningen. ”Jag anser att påvens beslut är riktigt.”
  • Maria Zhang, medlem i CCPA i Taiyuen i Shanxiprovinsen välkomnar påvens beslut. Hon säger att hon inte känner sig förtryckt.

Tilläggas bör att flera påpekar att myndigheterna har tvingat vissa kyrkor att ta ned sina kors, men de menar att det i huvudsak har drabbat protestantiska kyrkor och att det handlar om kyrkor som råkat i konflikt med myndigheterna.

Sammandrag av en artikel i UCA NEWS 2018-09-26