Genombrott i förhandlingarna mellan Heliga stolen och Kina?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

220px-John_Tong_HonEfter år av förhandlingar mellan Kina och Vatikanen har man nu enligt uppgift nått en ”preliminär överenskommelse” som kommer att leda fram till ett avtal när det gäller biskopsutnämningar. Det säger den kinesiske kardinalen John Tong [bilden] i en noga övervägd artikel i The Sunday Examiner, som publicerades den 9 januari.

I ett samtal med tidskriften America säger han att han är övertygade om att en överenskommelse i denna fråga kommer att bli en milstolpe i utvecklingen av relationerna mellan Heliga stolen och Kina sedan 1951, då Kina bröt de diplomatiska förbindelserna med Heliga stolen och kastade ut den apostoliske nuntien.

Ingen av parterna har bekräftat att det finns någon överenskommelse, men enligt kardinal Tong skulle en sådan leda till att uppdelningen mellan den öppna och den så kallade underjordiska kyrkan skulle försvinna. ”Dessa två gemenskaper kommer långsamt att röra sig mot försoning och gemenskap.” Kardinalen förutsäger att de båda kyrkorna kommer att arbeta tillsammans med att förkunna evangeliet om Jesus i Kina.

Kardinalen menar att man utifrån denna överenskommelse kommer att kunna lösa andra problem – som vad det ska bli av den kinesiska katolska patriotiska föreningen, hur frågan om de illegitima ”självutnämnda och självvigda” biskoparna i den officiella kyrkliga gemenskapen samt den kinesiska ledningens erkännande av mer än 30 biskopar inom den underjordiska kyrkan.

Det verkar, enligt kardinal Tong, ha skett vissa förändringar i Pekings policy gentemot den katolska kyrkan, eftersom Peking i den påstådda överenskommelsen kommer att låta påven spela en roll i utnämningarna och vigningarna av kinesiska biskopar. Kina ska också ”erkänna” hans ”vetorätt” och erkänna att han är den högsta och slutgiltiga auktoriteten när det gäller att besluta vilka som kan vara biskopskandidater i Kina. När det gäller de illegitima biskoparna är kardinal Tong säker på att de kommer att förlåtas, eftersom alla sju har sänt brev till påven och utan förbehåll bett om förlåtelse. Men det innebär inte att de har rätt att leda ett stift. Därför kommer det att krävas tid och tålamod.

Den kinesiska katolska patriotiska föreningen har av många betraktats som ”ett berg omöjligt att flytta” i relationerna mellan Vatikanen och Kina, men kardinal Tong hoppas att den i framtiden ska kunna omvandlas till den frivillig, icke-vinstdrivande, patriotisk organisation som älskar kyrkan och som består av ämbetsbärare och troende från hela Kina.

Kardinal Tong erkänner att Kina och Heliga stolen har olika intressen i biskopsutnämningsfrågan. Den kinesiska regeringen oroar sig för problem på politisk nivå medan Heliga stolen ser problem för ordenslivet och det pastorala arbetet. Det krävs ömsesidigt tillit, tålamod och förtroende för att lösa problemen i en god anda och ”utan att göra avkall på sina principer”.

Kardinal Tong är 77 år och född i Hongkong. Han räknas till en av de mest välrenommerade kinesiska kyrkliga företrädarna.

America 2017-02-09

Källa: https://www.americamaazine.org

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

220px-John_Tong_HonEfter år av förhandlingar mellan Kina och Vatikanen har man nu enligt uppgift nått en ”preliminär överenskommelse” som kommer att leda fram till ett avtal när det gäller biskopsutnämningar. Det säger den kinesiske kardinalen John Tong [bilden] i en noga övervägd artikel i The Sunday Examiner, som publicerades den 9 januari.

I ett samtal med tidskriften America säger han att han är övertygade om att en överenskommelse i denna fråga kommer att bli en milstolpe i utvecklingen av relationerna mellan Heliga stolen och Kina sedan 1951, då Kina bröt de diplomatiska förbindelserna med Heliga stolen och kastade ut den apostoliske nuntien.

Ingen av parterna har bekräftat att det finns någon överenskommelse, men enligt kardinal Tong skulle en sådan leda till att uppdelningen mellan den öppna och den så kallade underjordiska kyrkan skulle försvinna. ”Dessa två gemenskaper kommer långsamt att röra sig mot försoning och gemenskap.” Kardinalen förutsäger att de båda kyrkorna kommer att arbeta tillsammans med att förkunna evangeliet om Jesus i Kina.

Kardinalen menar att man utifrån denna överenskommelse kommer att kunna lösa andra problem – som vad det ska bli av den kinesiska katolska patriotiska föreningen, hur frågan om de illegitima ”självutnämnda och självvigda” biskoparna i den officiella kyrkliga gemenskapen samt den kinesiska ledningens erkännande av mer än 30 biskopar inom den underjordiska kyrkan.

Det verkar, enligt kardinal Tong, ha skett vissa förändringar i Pekings policy gentemot den katolska kyrkan, eftersom Peking i den påstådda överenskommelsen kommer att låta påven spela en roll i utnämningarna och vigningarna av kinesiska biskopar. Kina ska också ”erkänna” hans ”vetorätt” och erkänna att han är den högsta och slutgiltiga auktoriteten när det gäller att besluta vilka som kan vara biskopskandidater i Kina. När det gäller de illegitima biskoparna är kardinal Tong säker på att de kommer att förlåtas, eftersom alla sju har sänt brev till påven och utan förbehåll bett om förlåtelse. Men det innebär inte att de har rätt att leda ett stift. Därför kommer det att krävas tid och tålamod.

Den kinesiska katolska patriotiska föreningen har av många betraktats som ”ett berg omöjligt att flytta” i relationerna mellan Vatikanen och Kina, men kardinal Tong hoppas att den i framtiden ska kunna omvandlas till den frivillig, icke-vinstdrivande, patriotisk organisation som älskar kyrkan och som består av ämbetsbärare och troende från hela Kina.

Kardinal Tong erkänner att Kina och Heliga stolen har olika intressen i biskopsutnämningsfrågan. Den kinesiska regeringen oroar sig för problem på politisk nivå medan Heliga stolen ser problem för ordenslivet och det pastorala arbetet. Det krävs ömsesidigt tillit, tålamod och förtroende för att lösa problemen i en god anda och ”utan att göra avkall på sina principer”.

Kardinal Tong är 77 år och född i Hongkong. Han räknas till en av de mest välrenommerade kinesiska kyrkliga företrädarna.

America 2017-02-09

Källa: https://www.americamaazine.org