Kyrkan i Hongkong vädjar till FN att ”göra slut på det religiösa förtrycket i Kina”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kommissionen för rättvisa och fred (Justitia et Pax) i Hongkongs stift kräver i The Universal Periodic Review Regarding Religious Freedom in the People’s Republic of China att Förenta nationerna allvarligt anmodar Peking att uppfylla kraven i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i det internationella fördraget om civila och politiska rättigheter, vilka Kina har undertecknat.

Den formella inlagan offentliggjordes av Hongkongs Justitia et Pax-kommission den 18 juli, men lämnades in först den 2 september vid en förberedande hearing inför den planerade årliga översynen av hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Fastlandskina. Denna översyn kommer att ske den 22 oktober. Justitia et Pax-kommissionen rapporterade i början av september om att fyra präster från de icke-officiella katolska gemenskaperna fängslats under augusti, vilket gör listan över dem som fortfarande hålls inspärrad i olika delar av landet ännu längre.

I sitt bidrag till inlagan till FN skriver kommissionen: ”De kinesiska myndigheterna har påtvingat politiska religiösa krav som strider mot den katolska trons principer och praxis och som allvarligt har brutit mänskliga rättigheter.”

Kommissionen framhåller hur den kinesiska katolska patriotiska föreningen lägger sig i den vardagliga administrationen på stiftsnivå med krav strider mot katolska principer och skapar spänningar mellan ”officiella” katolska gemenskaper och ”icke-officiella” och därigenom splittrar den katolska kyrkan i Kina. Kommissionen pekar också på hur både officiella och icke-officiella utsätts för illegal övervakning, husarrester, frihetsberövanden, bortförande till okänd ort, illegal inlåsning på hotellrum, tvång att delta i politiska kurser, konferenser eller religiösa aktiviteter, som strider mot den katolska läran. Därför, menar kommissionen, är det inte bara religionsfriheten som inskränks utan även den individuella friheten.

Särskilt framhåller kommissionen åtta ämbetsbärare, som har varit illegalt inspärrade i åratal, ja i decennier. Andra har utsatts för tortyr genom sömnbrist och fysisk misshandel. Åtminstone två av dessa ämbetsbärare har fått bestående men och handikapp av misshandeln.

AsiaNews 2013-09-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kommissionen för rättvisa och fred (Justitia et Pax) i Hongkongs stift kräver i The Universal Periodic Review Regarding Religious Freedom in the People’s Republic of China att Förenta nationerna allvarligt anmodar Peking att uppfylla kraven i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i det internationella fördraget om civila och politiska rättigheter, vilka Kina har undertecknat.

Den formella inlagan offentliggjordes av Hongkongs Justitia et Pax-kommission den 18 juli, men lämnades in först den 2 september vid en förberedande hearing inför den planerade årliga översynen av hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Fastlandskina. Denna översyn kommer att ske den 22 oktober. Justitia et Pax-kommissionen rapporterade i början av september om att fyra präster från de icke-officiella katolska gemenskaperna fängslats under augusti, vilket gör listan över dem som fortfarande hålls inspärrad i olika delar av landet ännu längre.

I sitt bidrag till inlagan till FN skriver kommissionen: ”De kinesiska myndigheterna har påtvingat politiska religiösa krav som strider mot den katolska trons principer och praxis och som allvarligt har brutit mänskliga rättigheter.”

Kommissionen framhåller hur den kinesiska katolska patriotiska föreningen lägger sig i den vardagliga administrationen på stiftsnivå med krav strider mot katolska principer och skapar spänningar mellan ”officiella” katolska gemenskaper och ”icke-officiella” och därigenom splittrar den katolska kyrkan i Kina. Kommissionen pekar också på hur både officiella och icke-officiella utsätts för illegal övervakning, husarrester, frihetsberövanden, bortförande till okänd ort, illegal inlåsning på hotellrum, tvång att delta i politiska kurser, konferenser eller religiösa aktiviteter, som strider mot den katolska läran. Därför, menar kommissionen, är det inte bara religionsfriheten som inskränks utan även den individuella friheten.

Särskilt framhåller kommissionen åtta ämbetsbärare, som har varit illegalt inspärrade i åratal, ja i decennier. Andra har utsatts för tortyr genom sömnbrist och fysisk misshandel. Åtminstone två av dessa ämbetsbärare har fått bestående men och handikapp av misshandeln.

AsiaNews 2013-09-16