Westminster anmäls troligen för brister i bemötande

Många katolska stift i västvärlden har anmälts av personer som utsatts för sexuella övergrepp. Det har som regel rört själva övergreppen. Nu ska ärkestiftet Westminster i England och kardinal Vincent Nichols anmälas för att genom stora brister i sitt bemötande ha misskött ärendet med en kvinna som utsatts för övergrepp under flera år och slutligen våldtagits som ung vuxen. Det rapporterar The Tablet.

Denna anmälan kommer efter att den oberoende utredningen IICSA på tisdagen (10 november), i skuggan av McCarrick-rapporten, publicerade sin rapport om hanteringen av övergrepp inom den katolska kyrkan i England och Wales. Utredningen riktade mycket skarp kritik mot katolska kyrkan i allmänhet och ledningen i England och Wales, med kardinal Nichols i spetsen, i synnerhet. Den konstaterar bland annat att åtgärder som framställts i tidigare rapporter (Nolan 2001 och Cumberlege 2007) fortfarande inte är helt implementerade. Kardinal Nichols anklagas bland annat av rapporten för att verka sakna insikt om eget ansvar och medkänsla med de som utsatts.

I pappersutgåvan av The Tablet den 14 november publicerades bland insändarna ett brev från ett tjugotal utsatta för övergrepp, däribland kvinnan (med alias A711) som efter flera år av övergrepp anmälde till ärkestiftet Westminster. De ansvariga för hanteringen av övergreppsanmälningar ska då inte ha bemött henne väl, och hon har inom stiftsadministrationen beskrivits med nedlåtande epitet och avvisats när hon bett om stöd. Kardinalen har i en utfrågning inom ramen för IICSA-utredningen medgett att han inte hanterat fallet väl. Under samma utfrågning sade kardinalen att han mött ett flertal offer, men de utsatta som finns med i utredningen har vittnat om att han ställde sig tveksam till att tala med dem. Liknande bemötande finns beskrivet i flera fall.

Om kvinnan får rätt gentemot ärkestiftet och kardinalen öppnas för fler anmälningar. Världen över finns det många som utsatts för övergrepp och som när de anmält saken bemötts av nedtystande, mörkning och utfrysning i stället för att få stöd, samtidigt som de anklagade prästerna i tystnad flyttats till andra församlingar.

IICSA-rapporten konstaterar att religiösa organisationer i sig har ett tydligt moraliskt syfte, och att katolska kyrkan helt har svikit sitt etiska och moraliska uppdrag. Dels genom brister i det förebyggande arbetet, dels genom att svika offren och sätta kyrkans rykte främst. Samtidigt som kardinal Nichols vid flera tillfällen har sagt sig vilja rätta till, konstaterar rapporten att saker händer för långsamt, att kardinalen och övriga biskopar inte verkar vilja förstå sitt ansvar och att ett hundratal övergrepp fortfarande anmäls varje år.

Kardinal Vincent Nichols har nyligen fyllt 75 år. Han har därför skickat sin avskedsansökan till påven, men blivit ombedd att sitta kvar.

Red. 2020-11-18

Källor:

The Tablet 6 november 2019: Kardinal erkänner att kyrkan misslyckas med att stötta offer
The Tablet 10 november 2020: Övergreppens kyrka har förrått sitt moraliska uppdrag
The Tablet 17 november 2020: Kardinal anmäls i övergreppsärende
The Guardian 10 november 2020: Sexuella övergrepp mot barn i katolska kyrkan sopade under mattan, enligt utredning
Independent Inquiry Child Sexual Abuse: The Roman Catholic Church. Investigation Report