World Social Forum inleder sitt årliga möte i Brasilien

Under mottot ”Att motstå betyder att skapa, att motstå betyder att förändra” samlas i Brasilien på tisdagen företrädare för sociala rörelser, det globala civilsamhället och kyrkliga hjälporganisationer till årsmöte i World Social Forum (WSF). Mötet, som skall pågå fram till lördag, äger rum i kuststaden Salvador da Bahia i den nordöstra delen av landet och omfatta ett hundratal olika seminarier/workshops med temata som klimatförändringar, genusfrågor och global rättvisa på agendan.

Träffen torde äga rum i tecknet av det politiska trycket från höger i Latinamerika, särskilt den politiska krisen i värdlandet Brasilien. Man väntar sig solidaritetsyttringar till förmån för Brasiliens ex-president Luiz Inácio Lula da Silva från arbetarpartiet PT, ett vänsterparti. Han kommer att ifrågasätta utfallet av valet i oktober, men står emellertid under hotet av arrestering, anklagad för korruption. Förutom Lula och Uruguays ex-president Jose ”Pepe” Mujica, förväntas även Brasiliens ex-president Dilma Rousseff [bilden t.h.] att närvara.

World Social Forum bildades 2001 som en alternativrörelse till World Economic Forum i schweiziska Davos. Syftet är att utveckla alternativ till den västliga kapitalismen. Det övergripande mottot lyder därför ”En annan värld är möjlig”. Under de senaste åren har WSF emellertid drabbats av sjunkande antal deltagare.

I Salvador förväntas delegater från 120 länder, bland dem Tyskland. Därifrån kommer företrädare för de kyrkliga hjälporganisationerna Misereor och Brot für die Welt.

Kathpress 2018-03-12