Kardinal Sandri: Påven beredd att besöka Syrien genast

Påven Franciskus skulle utan att tveka genast resa till Syrien, om det skulle tjäna freden och människornas säkerhet. Denna hans övertygelse har framförts av prefekten för Vatikanens kongregation för östkyrkorna, kardinal Leonardo Sandri, i en intervju i nyhetsportalen Vatican News. Franciskus ”oroar sig inte för egen del, han är orolig för alla dem som skulle församlas vid hans besök och närma sig honom”, sade kuriakardinalen. Det är skälet till att påven ännu inte har rest till Syrien eller grannländerna i Mellersta Östern.

Det är otänkbart att påven under en resa av säkerhetsskäl skulle vara skild från folket. Det skulle ge ”ett ganska teatraliskt intryck, men inte ge glädje och hopp åt folket”, menade kardinalen.

Den 7 juli har det planerats en fredsbön för Mellersta Östern. Till den har påven Franciskus inbjudit katolska och ortodoxa kyrkoledare från krisregionen till den italienska hamnstaden Bari, ett möte som äger rum vid en ”mycket känslig” tidpunkt, sade Sandri i samtalet med Vatican News. Länder som Irak och Syrien har lidit svårt. Påven vill be med sina gäster sida vid sida ”som bröder” och dessutom göra världen uppmärksam på hur människor lider i Mellersta Östern. Han vill också uppmana alla till ”rättfärdighet, fred och respekt för människovärdet”.

Kathpress 2018-05-07

Intervjun på italienska kan man se via länken här